inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearfacebookflaghashtaglinkedininline/loginlogo_labinline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchaanmeldeninline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtubetagtwitterwhatsapp
WIA-verzekering voor inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Interpolis
WGA Eigenrisicodragersverzekering

Verzeker uw WGA kosten als WGA eigenrisicodrager.
  • wij verzekeren de financiële risico’s
  • wij regelen en vergoeden re-integratieactviteiten na 104 weken
  • wij regelen uw eigenrisicodragerschap
Verzekeringen van Interpolis zijn exclusief verkrijgbaar via Rabobank.
Bureau
Vergoeding re-integratie

U bent als WGA eigenrisicodrager maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikt werknemers. De re-integratieactiviteiten die nodig zijn om uw werknemer te laten herstellen vergoeden wij vanaf 104 weken ziekte volledig.
Medische koffer
Uitlooprisico verzekerd

U krijg na beëindiging van de verzekering nog steeds een vergoeding voor werknemers waarvan de 1e ziektedag ligt binnen de contracttermijn van uw verzekering.


Medewerkers
Wet BeZaVa

Per 1 januari kunt u alleen nog WGA eigenrisicodrager worden voor uw vaste werknemers en flex-werknemers. Meer informatie over de wet BeZaVa

Verzekerd voor WGA uitkering van uw medewerker

Als u WGA eigenrisicodrager wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor werknemers die in de WGA terechtkomen. De eerste 10 jaar betaalt u de WGA uitkeringen. Dit financiële risico dekt u af met de WGA Eigenrisicodragers­verzekering van Interpolis. De verzekering keert in de volgende situaties uit:

  • Medewerkers die 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn.
  • Medewerkers die volledig arbeidsongeschikt zijn, maar niet duurzaam.
  • Ziektewetmanagement bij te sluiten voor Ziektewet eigenrisicodragers.
  • Wij regelen en betalen door ons geadviseerde re-integratieactiviteiten.
  • Wij ondersteunen bij bezwaar- of beroepsprocedures.


Wat is wel en niet verzekerd? Lees meer op rabobank.nl
Medewerkers
Top 5 risico Personeel
Een slechte werkverhouding, een ongeluk op de werkvloer, ziekteverzuim. Tips om veel voorkomende risico's te beperken. 
Calculator
Uw WIA-premiepercentage
Met deze rekentool krijgt u een schatting van de in 2016 te betalen WIA-premiepercentages voor uw vaste en tijdelijke personeel.

Meer details, voorwaarden en dekkingen op rabobank.nl