inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearfacebookflaghashtaglinkedininline/loginlogo_labinline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchaanmeldeninline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtubetagtwitterwhatsapp
WIA-verzekering voor inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Interpolis
WGA Eigenrisicodragersverzekering

Verzeker uw WGA kosten als WGA eigenrisicodrager.
  • wij verzekeren de financiële risico’s
  • wij regelen en vergoeden re-integratieactviteiten na 104 weken
  • wij regelen uw eigenrisicodragerschap
Verzekeringen van Interpolis zijn exclusief verkrijgbaar via Rabobank.

Samenwerking Interpolis en Rabobank

Interpolis biedt verzekeringen en preventiediensten aan en helpt bij het oplossen van schade. Rabobank is onze partner. Verzekeringen van Interpolis sluit u af via de Rabobank. Ook geeft de Rabobank u advies over risico’s en verzekeren.

Lees meer over de voordelen van onze samenwerking
Bureau
Vergoeding re-integratie

U bent als WGA eigenrisicodrager maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikt werknemers. De re-integratieactiviteiten die nodig zijn om uw werknemer te laten herstellen vergoeden wij vanaf 104 weken ziekte volledig.
Medische koffer
Uitlooprisico verzekerd

U krijg na beëindiging van de verzekering nog steeds een vergoeding voor werknemers waarvan de 1e ziektedag ligt binnen de contracttermijn van uw verzekering.


Medewerkers
Wet BeZaVa

Per 1 januari kunt u alleen nog WGA eigenrisicodrager worden voor uw vaste werknemers en flex-werknemers. Meer informatie over de wet BeZaVa

Verzekerd voor WGA uitkering van uw medewerker

Als u WGA eigenrisicodrager wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor werknemers die in de WGA terechtkomen. De eerste 10 jaar betaalt u de WGA uitkeringen. Dit financiële risico dekt u af met de WGA Eigenrisicodragers­verzekering van Interpolis. De verzekering keert in de volgende situaties uit:

  • Medewerkers die 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn.
  • Medewerkers die volledig arbeidsongeschikt zijn, maar niet duurzaam.
  • Ziektewetmanagement bij te sluiten voor Ziektewet eigenrisicodragers.
  • Wij regelen en betalen door ons geadviseerde re-integratieactiviteiten.
  • Wij ondersteunen bij bezwaar- of beroepsprocedures.


Wat is wel en niet verzekerd? Lees meer op rabobank.nl
Medewerkers
Top 5 risico Personeel
Een slechte werkverhouding, een ongeluk op de werkvloer, ziekteverzuim. Tips om veel voorkomende risico's te beperken. 
Calculator
Uw WIA-premiepercentage
Met deze rekentool krijgt u een schatting van de in 2016 te betalen WIA-premiepercentages voor uw vaste en tijdelijke personeel.

Meer details, voorwaarden en dekkingen op rabobank.nl