inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube
WIA-verzekering voor inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Interpolis
WGA Eigenrisicodragersverzekering

Verzeker uw WGA kosten als WGA eigenrisicodrager.
  • wij verzekeren de financiële risico’s
  • wij regelen en vergoeden re-integratieactviteiten na 104 weken
  • wij regelen uw eigenrisicodragerschap
Particuliere verzekeringen van Interpolis zijn exclusief verkrijgbaar via de Rabobank.

Samenwerking Interpolis en Rabobank

Interpolis biedt verzekeringen aan. Rabobank is onze partner. De Interpolis Overlijdensrisicoverzekering sluit u af via de Rabobank. Ook geeft de Rabobank advies.

Lees meer over advies van de Rabobank

Vergoeding re-integratie

U bent als WGA eigenrisicodrager maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikt werknemers. De re-integratieactiviteiten die nodig zijn om uw werknemer te laten herstellen vergoeden wij vanaf 104 weken ziekte volledig.
Klantenservice medewerker
Medische koffer
Uitlooprisico verzekerd

U krijg na beëindiging van de verzekering nog steeds een vergoeding voor werknemers waarvan de 1e ziektedag ligt binnen de contracttermijn van uw verzekering.


Medewerkers
Wet BeZaVa

Per 1 januari kunt u alleen nog WGA eigenrisicodrager worden voor uw vaste werknemers en flex-werknemers. Meer informatie over de wet BeZaVa

Wat is wel en niet verzekerd?

Als u WGA eigenrisicodrager wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor werknemers die in de WGA terechtkomen. De 1e 10 jaar betaalt u de WGA uitkeringen. Dit financiële risico verzekert u met de WGA Eigenrisicodragersverzekering van Interpolis.

Wél verzekerd
Niet verzekerd

U vindt de belangrijkste informatie over deze verzekering in 1 handig overzicht in deze verzekeringskaart.

Verzekeringskaart
Medewerkers
Top 5 risico Personeel
Een slechte werkverhouding, een ongeluk op de werkvloer, ziekteverzuim. Tips om veel voorkomende risico's te beperken. 
Calculator
Uw WIA-premiepercentage
Met deze rekentool krijgt u een schatting van de in 2016 te betalen WIA-premiepercentages voor uw vaste en tijdelijke personeel.

Meer details, voorwaarden en dekkingen op rabobank.nl