inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube
WIA-verzekering voor inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Interpolis
WGA Eigenrisicodragersverzekering

Verzeker uw WGA kosten als WGA eigenrisicodrager.
  • wij verzekeren de financiële risico’s
  • wij regelen en vergoeden re-integratieactviteiten na 104 weken
  • wij regelen uw eigenrisicodragerschap
Verzekeringen van Interpolis zijn exclusief verkrijgbaar via Rabobank.

Samenwerking Interpolis en Rabobank

Interpolis biedt verzekeringen en preventiediensten aan en helpt bij het oplossen van schade. Rabobank is onze partner. Verzekeringen van Interpolis sluit u af via de Rabobank. Ook geeft de Rabobank u advies over risico’s en verzekeren.

Lees meer over de voordelen van onze samenwerking
Vergoeding re-integratie

U bent als WGA eigenrisicodrager maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikt werknemers. De re-integratieactiviteiten die nodig zijn om uw werknemer te laten herstellen vergoeden wij vanaf 104 weken ziekte volledig.
Klantenservice medewerker
Medische koffer
Uitlooprisico verzekerd

U krijg na beëindiging van de verzekering nog steeds een vergoeding voor werknemers waarvan de 1e ziektedag ligt binnen de contracttermijn van uw verzekering.


Medewerkers
Wet BeZaVa

Per 1 januari kunt u alleen nog WGA eigenrisicodrager worden voor uw vaste werknemers en flex-werknemers. Meer informatie over de wet BeZaVa

Wat is wel en niet verzekerd?

Als u WGA eigenrisicodrager wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor werknemers die in de WGA terechtkomen. De 1e 10 jaar betaalt u de WGA uitkeringen. Dit financiële risico verzekert u met de WGA Eigenrisicodragersverzekering van Interpolis.

Wél verzekerd
Niet verzekerd

U vindt de belangrijkste informatie over deze verzekering in 1 handig overzicht in deze verzekeringskaart.

Verzekeringskaart
Medewerkers
Top 5 risico Personeel
Een slechte werkverhouding, een ongeluk op de werkvloer, ziekteverzuim. Tips om veel voorkomende risico's te beperken. 
Calculator
Uw WIA-premiepercentage
Met deze rekentool krijgt u een schatting van de in 2016 te betalen WIA-premiepercentages voor uw vaste en tijdelijke personeel.

Meer details, voorwaarden en dekkingen op rabobank.nl