inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/downloadinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

WIA-verzekering InkomenVoorElkaar

Inkomenszekerheid bij verzuim van uw personeel

  • ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid inkomenszekerheid
  • zelf bepalen wie welk deel van de premie betaalt
  • arbeidsongeschikte werknemers betalen geen premie
Zakelijke verzekeringen van Interpolis zijn verkrijgbaar via de Rabobank.
Samenwerking tussen Interpolis en Rabobank
Interpolis biedt verzekeringen en preventiediensten aan en helpt bij het oplossen van schade. Rabobank is onze partner. Verzekeringen van Interpolis sluit u af via de Rabobank. Ook geeft de Rabobank u advies over risico’s en verzekeren.

Lees meer over de voordelen van onze samenwerking
Uw medewerker is langdurig ziek
WIA-melding bij 42 en 91 weken
Wij horen het graag als uw medewerker lange tijd niet kan werken. Een melding kunt u eenvoudig online doorgeven.
Inkomenszekerheid
Bij arbeidsongeschiktheid houden uw medewerkers 70 tot 80% van hun inkomen over.

Wat is wel en niet verzekerd?

De WIA-verzekering biedt uw medewerker inkomenszekerheid bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
Wél verzekerd
Niet verzekerd
Medewerkers
Top 5 risico Personeel
Een slechte werkverhouding, een ongeluk op de werkvloer, ziekteverzuim. Tips om veel voorkomende risico's te beperken. 
Calculator
WIA calculator
Arbeidsongeschikt? Wat betekent dat voor mijn inkomen? Bereken hier hoe hoog uw inkomen is bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Meer details, voorwaarden en dekkingen op rabobank.nl