inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Ziekteverzuim

Uw medewerker wordt ziek, wat nu?
De overheid verplicht u als werkgever het loon door te betalen van uw zieke medewerker. Dit kan 2 jaar duren en is in alle gevallen minimaal 70% van het laatstverdiende loon. In uw cao staat precies beschreven wat de hoogte is voor het eerste en voor het 2e ziektejaar.

Voor sommige medewerkers hebt u geen loondoorbetalingsverplichting.
Uw verplichtingen in de eerste 2 jaar
Naast loondoorbetaling heeft u ook de verplichting om uw medewerker te begeleiden tijdens de ziekteperiode. U doet dit niet alleen. Ook uw medewerker moet meewerken aan dit proces. In de tijdlijn ziekteverzuim ziet u precies wat u wanneer moet doen. Gedetailleerde informatie vindt u in de Wet verbetering poortwachter op Arboportaal.nl.

Let op
Na 104 weken beoordeelt het UWV of u voldoende hebt gedaan om uw medewerker weer aan het werk te krijgen. Is dat niet het geval, dan krijgt u een boete van het UWV. U moet dan nog 1 jaar langer uw medewerker begeleiden en het loon door betalen.
Uw risico's zelf dragen of verzekeren tot 12 jaar?
​Voor uw zieke werknemers heeft u een loondoorbetalingsverplichting. Voor uw vaste werknemers heeft u deze verplichting vaak voor 2 jaar. Voor uw tijdelijke werknemers is dat tot aan de uit dienst datum. U kunt deze verplichting zelf dragen of verzekeren met een ziekteverzuimverzekering.

Als uw werknemer langer dan 2 jaar ziek is of ziek uit dienst gaat heeft u geen grip meer op het herstel van uw werknemer. Maar u blijft wel premies betalen aan de belastingdienst zodat de ziektewet of WGA- uitkering aan uw werknemer betaalt kan worden. U blijft dus indirect financieel verantwoordelijk.

Onze oplossingen

De eerste 2 jaar loondoorbetaling en arbodienstverlening
Loondoorbetaling
Bij ziekteverzuim van uw medewerker krijgt u een uitkering voor maximaal 2 jaar of tot de uitdienstdatum. De hoogte en het moment van de uitkering zijn afhankelijk van de gekozen dekking en het eigen risico. 

Verzuimmanagement compleet 
U krijgt bij Interpolis 1 contactpersoon die u helpt bij al uw verplichtingen volgens de wet poortwachter. Hierdoor heeft u meer tijd over om te ondernemen. Uw contactpersoon voert de regie over de begeleiding van uw vaste medewerkers. Samen met u, uw medewerker en de Bedrijfsarts gaan we aan de slag om uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Activiteiten die voortkomen uit het re-integratietraject vergoeden we voor 100%. In sommige gevallen, zoals bij parttimers, gaan we met u in gesprek over de maximale vergoeding.
Loondoorbetaling u regelt zelf de arbodienstverlening
Wanneer u zelf uw verzuimmanagement regelt of hier een andere partij voor hebt, is het ook mogelijk om alleen een uitkering voor maximaal 2 jaar of tot de uitdienstdatum te krijgen. U moet dus zelfstandig voldoen aan de wet poortwachter.

Activiteiten die voortkomen uit het re-integratietraject vergoeden we niet. De Arbodienst brengt de uit te voeren activiteiten rechtstreeks bij u in rekening.
12 jaar lang zelf de touwtjes in handen
Naast het ontzorgen van uw verzuimmanagement en het verzekeren van loondoorbetaling heeft u de keuze regie te nemen over het herstel en de re-integratie van uw medewerkers. U hebt dan recht op:

Verzuimmanagement Uitgebreid
Naast begeleiding van uw vaste medewerkers in de Ziektewet ook begeleiding van tijdelijke medewerkers en ex-medewerkers. 

Ziektewet-Eigenrisicodragersverzekering
Ging uw medewerker ziek uit dienst? Dan voert Interpolis namens u de Ziektewet uit voor uw zieke ex-medewerker in de Ziektewet. We stellen vast of uw ex-medewerker recht heeft op een uitkering en hoe hoog deze uitkering is. 

WGA-Eigenrisicodragersverzekering
Dekking voor de uitkering van loongerelateerde uitkering, vervolguitkering en loonaanvullingsuitkering ter hoogte van de vervolguitkering tot maximaal 10 jaar.

Onze combinaties en verzekeringsproducten

VerzuimOplossingen

Meest gekozen door ondernemingen met een eigen HRM afdeling
WerkAttent

Meest gekozen door ondernemers die ontzorgt willen worden
WerkAttent
Uitgebreid
Meest gekozen door ondernemers die de regie in eigen handen willen houden
Loondoorbetaling
Verzuimmanagement Compleet
Verzuimmanagement Uitgebreid
ZW Eigenrisicodragersverzekering
WGA Eigenrisicodragersverzekering*

*Ook als los product af te sluiten. Bekijk verzekering

Top 5 risico Personeel
Een slechte werkverhouding, een ongeluk op de werkvloer, ziekteverzuim. Tips om veel voorkomende risico's te beperken. 
Kosten ziekteverzuim

Wat kost ziekteverzuim u? En wat zijn de verzuimkosten in uw branche? Met deze tool krijgt u inzicht in de financiële gevolgen van ziekteverzuim.

WIA
Met WIA InkomenVoorElkaar® biedt uw medewerker inkomenszekerheid bij langdurige arbeidsongeschiktheid.