inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/downloadinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Gebruiksvoorwaarden Interpolis App

Wij/ons =

 • Achmea Schadeverzekeringen N.V., handelsnaam Interpolis Achmea
 • Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.

 

Wij gebruiken deze privacyregels:

 • Ons privacyreglement: https://www.interpolis.nl/privacy-en-cookie-statement
  Geldt niet voor externe sites.
 • De Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen.
 • De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens).
  Achmea B.V. is verantwoordelijk onder de Wbp.

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • te zien wie u bent.
 • statistieken te maken.
 • ons aan de wet te houden.
 • u aanbiedingen te doen.

Hoe zorgen wij samen voor de veiligheid

 • U geeft uw pincode niet door aan een ander.
 • U zorgt dat er niemand meekijkt als u uw wachtwoord gebruikt.
 • U meldt ons direct als een ander uw pincode heeft.

Wij kunnen de App blokkeren. Dat doen wij op 3 momenten

 • Als wij denken dat de App niet meer goed beveiligd is.
 • Als wij denken dat u of iemand anders de App misbruikt.
 • Als wij denken dat u of iemand anders ons probeert op te lichten.

Dit doet u niet

 • Inloggegevens aan anderen geven.
  Bijvoorbeeld inlognaam, wachtwoord of pincode.
 • De werking van de App storen.
 • Doen alsof u iemand anders bent.
Wij mogen onderzoek doen als wij denken dat u zich hier niet aan houdt.

Dit doet u wel

 • U meldt misbruik.
 • U meldt diefstal van uw mobiele apparaat direct.
 • U downloadt de laatste update.
 • U zorgt voor goede verbinding.
 • U zorgt voor goede beveiliging.
 • U volgt onze aanwijzingen op.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade doordat:

 • de App niet werkt.
 • de App niet toegankelijk is.
 • wij een code van derden gebruiken die niet goed blijkt of misbruikt wordt.

Wij mogen de App zonder bericht stoppen

Wij mogen de inhoud aanpassen

Het intellectueel eigendom is van ons

U mag de informatie in deze App niet verveelvoudigen, zoals bijvoorbeeld kopiëren, doorsturen aan derden, verkopen..

Deze voorwaarden gelden in deze volgorde:

 • de Achmea productvoorwaarden.
  U heeft deze geaccepteerd bij het afsluiten van uw verzekerings- of bankproduct.
 • de Algemene Bankvoorwaarden.
  U heeft deze geaccepteerd bij het afsluiten van uw bankproduct.
 • het Achmea privacy statement.
 • deze App-voorwaarden.
Zonder toestemming gelden afwijkende voorwaarden niet.

Wij mogen deze App-voorwaarden aanpassen

Alleen Nederlands recht is van toepassing op deze App-voorwaarden

Bij geschillen is alleen de Nederlandse rechter bevoegd.

  Vragen en klachten

  Meldt u via de App.
  Of neem contact op via http://www.interpolis.nl

  Wij kunnen u deze App-voorwaarden toesturen

  Mail ons uw postadres.