Inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Ontdek welke oplossing het beste bij u past

Als zzp'er mist u inkomen als u voor kortere of langere tijd arbeidsongeschikt raakt. Gelukkig zijn er verschillende oplossingen om het verlies van inkomen op te vangen. Daarbij is er een onderscheid tussen periodes van arbeidsongeschiktheid tot 2 jaar en blijvende arbeidsongeschiktheid.

Vooraf weet u niet of en hoe lang u arbeidsongeschikt raakt. Daarom is het verstandig om oplossingen voor kortdurige en blijvende arbeidsongeschiktheid te combineren. Regel het wel voordat u iets overkomt. Wacht niet tot u problemen krijgt met uw gezondheid.

Oplossingen bij arbeidsongeschiktheid tot 2 jaar

Voor arbeidsongeschiktheid die maximaal 2 jaar duurt, zijn er 4 oplossingen:
  • Het afsluiten van een vrijwillige verzekering bij het UWV voor de Ziektewet. Dan bent u op dezelfde manier verzekerd als een werknemer in loondienst. Na 2 dagen ziekte krijgt u een uitkering van 70% van het verzekerde inkomen. De uitkering stopt na 2 jaar. Let op: deze verzekering kunt u alleen afsluiten als u zich binnen 13 weken na de start van uw bedrijf aanmeldt bij het UWV.
  • Aansluiten bij een broodfonds. Dat is een collectieve voorziening voor en door zelfstandige ondernemers. Een broodfonds bestaat uit een relatief kleine groep ondernemer van ongeveer 25 tot 50 personen. Samen dragen zij het risico van arbeidsongeschiktheid. U legt als deelnemer aan een broodfonds maandelijks een bedrag in, net als alle andere broodfondsleden. Als u ziek wordt, ontvangt u een bedrag (maximaal 2 jaar lang).
  • Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een uitkering die maximaal 2 jaar duurt.
  • Het aanhouden van een buffer op uw spaarrekening.

Oplossingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid

Voor blijvende arbeidsongeschiktheid zijn er 3 oplossingen:
  • Het afsluiten van een vrijwillige verzekering bij het UWV voor de WIA. U bent dan op dezelfde manier verzekerd als een werknemer in loondienst. Na een periode van 2 jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u een uitkering van 75% van het verzekerde inkomen, als u helemaal en blijvend arbeidsongeschikt bent. De uitkering stopt op het moment dat uw AOW ingaat. Let op: deze verzekering kunt u alleen afsluiten als u zich binnen 13 weken na de start van uw bedrijf aanmeldt bij het UWV.
  • Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van 2 jaar. De uitkering loopt tot de door u gekozen eindleeftijd. Bijvoorbeeld 67 of 68 jaar.
  • Een spaarrekening. Echter: met het opbouwen van een financiële buffer op een spaarrekening redt u het vaak niet. Stel dat u € 2.000,- per maand nodig hebt, en u bent arbeidsongeschikt vanaf uw 40e, dan hebt u tot uw AOW in totaal € 648.000,- nodig (bij een AOW-leeftijd van 67 jaar en met de huidige rente).

U kunt oplossingen voor korte en lange termijn combineren

Bijvoorbeeld door u aan te sluiten bij een broodfonds én een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering te kiezen die uitkeert als u na 2 jaar nog steeds niet kunt werken. Of door een verzekering af te sluiten die dekking biedt voor zowel kortdurige als langdurige arbeidsongeschiktheid.

Inschatting van kosten

Om een inschatting te geven van de kosten van de verschillende oplossingen, hebben we de premies per maand in een tabel gezet. Let op: voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is dit een schatting. De precieze premie van uw verzekering hangt sterk af van uw leeftijd en beroep.

Om een realistisch beeld te schetsen, laten we 2 beroepen zien: een lichamelijk licht beroep en een lichamelijk zwaar beroep. We nemen de volgende situatie als uitgangspunt: een ondernemer van 38 jaar, die een bruto uitkering van € 2.000,- per maand bij arbeidsongeschiktheid verzekert.

 

Voor arbeidsongeschiktheid van maximaal 2 jaar:

 

  Premie per maand Netto premie  Netto uitkering
Vrijwillig verzekeren Ziektewet € 257,- € 154,- € 1.200,-
Broodfonds € 100,- € 100,- € 2.000,-
AOV voor een licht beroep € 42,- € 25,- € 1.200,-
AOV voor een zwaar beroep € 93,- € 56,- € 1.200,-


Voor blijvende arbeidsongeschiktheid:

 

  Premie per maand Netto premie  Netto uitkering
Vrijwillig verzekeren Ziektewet € 188,- € 113,- € 1.200,-
AOV voor een licht beroep
€ 76,- € 46,- € 1.200,-
AOV voor een zwaar beroep € 258,- € 155,- € 1.200,-

 

De nettopremie is de premie na belastingaftrek. Lees of uw premie aftrekbaar is van de belasting.


Bron: UWV, Broodfonds, Interpolis - januari 2019.