Vraag om rechtshulp bij arbeidsconflicten neemt toe in 2021

Eerste weken van 2021 laten ruim 10% minder ontslagen zien dan dezelfde periode in 2020

De steunpakketten voor ondernemers lijken ervoor te zorgen dat het aantal ontslagen vooralsnog beperkt blijft. De eerste weken van 2021 ligt dat zelfs 10% lager dan in de eerste weken van 2020, toen de coronapandemie nog niet in Nederland was. Dat laten onze cijfers zien. Het aantal meldingen van arbeidsconflicten via de rechtsbijstandverzekering nam in 2021 wel met 33% toe ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Voorzichtige voorspellingen laten zien dat gedurende 2021 het aantal ontslagen zal toenemen, maar het totaal naar verwachting niet ver boven het aantal van 2020 uitkomt. 

Figuur 1 Ontslagen 2021 ten opzichte van 2020
Figuur 1. Ontslagen 2021 ten opzichte van 2020.

De daling van het aantal ontslagen is opvallend 

‘Het lijkt erop dat door de steunpakketten van de overheid bedrijven overeind zijn gebleven en daarmee veel banen zijn behouden’, legt René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis, uit. Gedurende de zomer van 2020 is een piek te zien in het aantal ontslagen. ‘Waarschijnlijk zagen veel ondernemers, na de eerste hulp van de overheid, de toekomst van hun bedrijf somber in en hebben ze in deze periode afscheid genomen van medewerkers.’ Er was met name een toename van ontslag te zien in de sectoren horeca en reizen. Na de zomer van 2020 daalde het aantal ontslagen weer sterk. ‘Ondernemers lijken in het najaar voorzichtig iets positiever over de voortgang van hun bedrijf geworden, mede te danken aan de steunmaatregelen’. De daling van het aantal ontslagen zet waarschijnlijk ook in 2021 door.

Eind 2021 ontslaggolf verwacht

Naar verwachting zal in de tweede helft van 2021 het aantal ontslagen weer toenemen. Voets: ‘Als we kijken naar het huidige aantal meldingen dat bekend is bij Interpolis, is de verwachting dat gedurende de zomer van 2021 – bij een afname van de steunpakketten – het aantal ontslagen met 10 tot 15% zal toenemen. Het totale aantal ontslagen zal hiermee, door de flink lagere aantallen begin 2021, waarschijnlijk min of meer gelijk uitkomen als in 2020.’ 

Arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer toegenomen tijdens pandemie

Ondanks dat het aantal ontslagen relatief laag is, neemt het aantal arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer toe. In april 2020, tijdens de eerste lockdown, was een flinke stijging te zien in het aantal werkgevers dat de arbeidsvoorwaarden is gaan toetsen. Bijvoorbeeld wat de juridische mogelijkheden zijn om iemand te ontslaan of om eenzijdig, als werkgever, de bestaande arbeidsvoorwaarden te veranderen. ‘Het lijkt erop dat het toetsen van de arbeidsvoorwaarden destijds een voorbode is geweest van de piek aan ontslagen die we in de maanden erna hebben gezien’, verklaart Voets.

Naast het toetsen van de arbeidsvoorwaarden is vanaf half 2020 een stijgende lijn te zien in het aantal gemelde arbeidsconflicten. Dit is tot begin 2021 opgelopen tot 15% meer gemelde arbeidsconflicten dan in dezelfde periode in 2020, blijkt uit cijfers van Interpolis. Voets: ‘Ondanks dat werkgevers vanaf de tweede helft van 2020 minder werknemers hebben ontslagen, geven de cijfers aan dat er wel meer spanningen zijn ontstaan tussen werkgevers en werknemers. Denk bijvoorbeeld aan het niet tijdig uitbetalen van salaris, of het intrekken van niet opgemaakt verlof. Mogelijk spelen hier conflicten over het niet genoeg beschermen van werknemers tegen covid-19, of het verplichten om naar kantoor te komen ook een belangrijke rol. Wij roepen werkgevers op met hun werknemers in gesprek te gaan over de veranderde manier van werken. Dit kan vervelende arbeidsconflicten voorkomen, zeker nu steeds meer stemmen opgaan voor blijvende veranderingen, ook na de pandemie.’ 


Figuur 2 Arbeidsconflicten 2021 ten opzichte van 2020

Figuur 2. Arbeidsconflicten 2021 ten opzichte van 2020

Verzekeren is niet de enige oplossing om risico’s op te vangen. Interpolis wil ondernemers ook graag helpen om schade te voorkomen. Daarom geven we tips, informatie en bieden we preventiediensten om risico’s te beperken. Lees meer op: interpolis.nl/zakelijk

Pers:

Neem voor meer informatie contact op met Joost van Buchem. Via e-mail: JES.van.Buchem@Interpolis.nl of telefoonnummer +31 6 20 955 083