Ziekmeldingen in de eerste weken van 2021 opvallend laag

Het aantal ziekmeldingen in de eerste 8 weken van 2021 is 35% lager dan in dezelfde periode van de voorgaande 3 jaren, blijkt uit gegevens van Interpolis. Dit is opvallend omdat normaal gesproken juist in dit griepseizoen een piek in het aantal ziekmeldingen te zien is. Tijdens de lockdowns in 2020 was de duur tot herstel na een ziekmelding langer dan in andere periodes. We waarschuwen dat er meer uitval zal zijn van personeel na de pandemie.

Het aantal ziekmeldingen in de eerste 8 weken van 2021 is 35% lager dan in dezelfde periode in 2020. 32%  lager dan in 2019 en 37% lager dan in 2018. In 2020 lag het totaal aantal ziekmeldingen nog hoger dan in 2019. Dat kwam vooral door een enorme piek aan ziekmeldingen in maart 2020, na het afkondigen van de eerste lockdown. Opvallend is dat tijdens de lockdowns het aantal ziekmeldingen juist lager is dan in dezelfde periode in 2019. Zonder de piek in maart is het ziekteverzuim in 2020 dan ook iets lager dan in 2019. René Voets, Directeur Bedrijven: ‘We zien dat werkgevers, na aankondiging van de eerste lockdown, veel werknemers hebben ziekgemeld. De steunmaatregelen vanuit de overheid waren er toen nog niet.
Ziekteverzuim per week

Waken voor personeelsuitval

Uit onze gegevens komt naar voren dat de verzuimduur van de mensen die al ziek waren gemeld vóór de lockdown oploopt. ‘De toename van de duur tot herstel na een ziekmelding tijdens de lockdown wordt mogelijk veroorzaakt door het afschalen van de reguliere zorg en de uitstel van behandelingen’, legt René Voets uit.
 
‘Daarbij komt dat de re-integratie na een periode van ziekte en afwezigheid mogelijk lastiger is doordat we veel thuiswerken. Wij roepen werkgevers op om in gesprek te blijven met hun werknemers om klachten tijdig te herkennen en te melden. We moeten ervoor waken dat we na deze crisis te maken krijgen met een enorme uitval van personeel. Dit zal voor verschillende bedrijven de bedrijfscontinuïteit verder in gevaar brengen.’

Zorgwekkend probleem jongeren

De meeste ziekmeldingen in 2020 zijn te zien in de sectoren gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en bouw. René Voets: ‘In sectoren waarbij medewerkers regelmatig contact hebben met andere mensen, zien we een hoog aantal ziekmeldingen. Opvallend is dat waar we in eerste instantie in de leeftijdsgroep 30 tot 40 jaar de meeste ziekmeldingen zagen, we vanaf de zomer van 2020 het aantal ziekmeldingen in de leeftijdsgroep 20 tot 30 jaar zien toenemen. Dat kan wijzen op een ophoping van klachten onder jonge mensen tijdens de lockdown, dat nu steeds meer zichtbaar wordt. Een zorgwekkend probleem als je kijkt naar het tekort aan jong talent in veel sectoren.