Nu een RI&E gratis van Interpolis

Een gezonde en veilige werkomgeving voor je bedrijf en je mensen

Een gezonde en veilige werkomgeving voor je medewerkers vinden we belangrijk

Daarom ontvang je als nieuwe klant van Interpolis ZekerInBedrijf® of Interpolis ZekerVoorJePersoneel® een gratis Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) ter waarde van gemiddeld € 1.000,-. Je sluit de verzekering vóór 1 december 2019.

Heb je goed zicht op de arbeidsrisico's in je bedrijf?

Je mensen vormen het hart van je bedrijf. Bij uitval ligt alles stil. Maar niet iedereen heeft goed zicht op de arbeidsrisico’s. Arbeidsrisico's houden verband met materieel, maar net zo goed met je personeel. Het kan bijvoorbeeld gaan om onveilige machines of het werken met gevaarlijke stoffen. Maar het kan ook te maken hebben met de inrichting van werkplekken.

Met een RI&E zorg je voor een gezonde en veilige werkomgeving

Een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) geeft je inzicht in de risico’s die je medewerkers lopen bij het verrichten van hun werkzaamheden binnen jouw organisatie. Het gaat dan om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting. Door deze risico’s te onderkennen, beheersen en aan te pakken, verbeter je de arbeidsomstandigheden van je medewerkers. Dit leidt weer tot minder uitval, minder ongevallen en minder verzuimkosten.


Wist je dat een RI&E voor werkgevers verplicht is?

De overheid heeft in de Arbowet geregeld dat ondernemers met personeel verplicht een RI&E moeten opstellen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert hierop. Wil je precies weten hoe het zit? Lees dan verder op de website van Steunpunt RI&E.


Minder dan de helft van de bedrijven heeft een RI&E

Volgens Arbo in bedrijf, het monitoronderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, had in 2018 minder dan de helft van de bedrijven een RI&E die aan de eisen voldoet. Wil je het als werkgever goed geregeld hebben voor je bedrijf en je mensen? Maak dan werk van de RI&E!

De RI&E van Interpolis in het kort

Afhankelijk van de situatie in je bedrijf, ontvang je een uitvoering van een RI&E óf een toetsing van jouw RI&E:
  • Uitvoering van een RI&E. Een uitgebreide inventarisatie en prioritering van arbeidsrisico’s in je bedrijf. Dit vormt de basis voor het plan van aanpak waarmee je de geconstateerde risico’s kunt aanpakken. Je ontvangt een rapport van de uitgevoerde RI&E.
  • Toetsing van jouw RI&E. Beschikt je bedrijf over een recente RI&E van niet ouder dan 1 jaar, maar moet deze nog getoetst worden? Dan toetsen experts jouw plan van aanpak en voorzien dat van verbetervoorstellen. Je ontvangt hiervan een rapport. De RI&E-toets is verplicht voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers.

Interpolis werkt samen met Zorg van de Zaak. Een partner die in onze opdracht de RI&E uitvoert of toetst. Bij zowel de uitvoering als toetsing vindt een bedrijfsbezoek plaats.

Hoe vraag je de gratis RI&E aan?

  • De Risicospecialist Verzekeren van jouw lokale Rabobank informeert je over de aanvraag voor de gratis RI&E.
  • Na binnenkomst van je aanvraag neemt Zorg van de Zaak binnen 5 werkdagen contact met je op om een afspraak te maken voor de uitvoering of toetsing van de RI&E.
  • Je hebt tot 1 april 2020 de tijd om de gratis RI&E aan te vragen.

Actievoorwaarden

Dit zijn de belangrijkste actievoorwaarden:

  • Je sluit voor 1 december 2019 een Interpolis ZekerInBedrijf® of een Interpolis ZekerVoorJePersoneel® verzekering af via je lokale Rabobank.
  • De RI&E wordt uitgevoerd op 1 adres en 1 locatie.

Je kunt niet meedoen aan de actie als:

  • Je een Interpolis ZekerInBedrijf® verzekering sluit in de actieperiode én je al een zakelijke schadeverzekering van Interpolis hebt.
  • Je een Interpolis ZekerVoorJePersoneel® verzekering sluit in de actieperiode én je al een verzuimverzekering van Interpolis hebt.