Magazijn met rekken waarin administratie mappen staan. Met ZekerInBedrijf extra kosten van Interpolis verzekert u uw bedrijf tegen onverwachte gebeurtenissen.

Extra Kosten ZekerInBedrijf

Voor alle extra kosten die nodig zijn om uw normale bedrijfsvoering te hervatten

  • voor bedrijven met een omzet groter dan 1 miljoen
  • sluit aan op alle verzekeringen van Interpolis ZekerInBedrijf®
  • dagelijks opzegbaar

Wat verzekert u met de Extra Kostenverzekering?

U verzekert de extra kosten die u maakt door een schade aan een gebouw, huurdersbelang, inventaris of voorraad op een adres. Het gaat om alle extra kosten die u maakt om uw normale bedrijfsvoering te hervatten. U kiest uit 3 dekkingen.

Brand / Storm
Uitgebreid
Top
 
Extra kosten die u maakt na schade door brand, ontploffing, blikseminslag of overspanning
Extra kosten die u maakt na schade door storm (vanaf windkracht 7) 
Kosten van experts
Schade door zaken die op het gebouw vallen, zoals bomen, antennes, kranen, steigers of hoogwerkers
Extra kosten die u maakt na inbraak of diefstal
Extra kosten die u maakt na vandalisme
Extra kosten die u maakt na schade door water uit een waterinstallatie die plotseling kapot is
Extra kosten die u maakt na hagelschade
Extra kosten die u maakt na neerslag die plotseling het gebouw binnenkomt
Extra kosten die maakt na schade door het gewicht van sneeuw
Extra kosten die u maakt na schade door uitval van stroom, gas of water
Extra kosten die u maakt na schade door een andere plotselinge gebeurtenis

Aanvullend te verzekeren

Bederf gekoelde voorraad
Verzekerd voor bederf van gekoelde voorraad
Met deze aanvullende dekking verzekert u de extra kosten die u maakt door bederf van gekoelde voorraad die het gevolg is van een schade. Bijvoorbeeld als de koelapparatuur kapot gaat of als er een stroomstoring is door een brand. U bent verzekerd als de storing 6 uur of langer duurt.
Eigen gebrek
Verzeker extra kosten door schade aan apparaten of installaties
De extra kosten die u maakt door schade aan apparaten of installaties die op het verzekeringsbewijs staan, verzekert u met de dekking Eigen Gebrek. Alle extra kosten die nodig zijn om de normale bedrijfsvoering te hervatten, worden vergoed. Kosten voor herstel of vervanging van beschadigde zaken, zijn niet verzekerd.

Extra kosten door gegevensverlies
Ook als u extra kosten maakt na verlies van gegevens door een schade, bent u verzekerd. Denk aan administratieve, boekhoudkundige of technische gegevens. De kosten voor herstel in de oorspronkelijke staat worden vergoed.
Buiten het gebouw
Verzekerd voor extra kosten door schade buiten het gebouw
Wilt u extra kosten door schade aan inventaris of voorraad die zich buiten uw gebouw bevinden, verzekeren? Kies dan voor deze aanvullende dekking.
Milieuschade

Verzekerd voor milieuschade
De extra kosten die u maakt door verontreiniging van grond, grondwater of oppervlaktewater door een gebeurtenis, verzekert u met de aanvullende dekking Milieuschade. Dit is een dekking voor extra kosten die u maakt na een onverwachte gebeurtenis die plaatsvindt op uw eigen locatie. Ook extra kosten die ontstaan door een gebeurtenis die buiten uw eigen locatie ontstaan, zijn verzekerd.


Foutief gebruik
Verzekerd voor schade door foutief gebruik
De extra kosten u maakt door schade die ontstaat door foutief gebruik van apparaten of installaties, verzekert u met deze aanvullende dekking. Ook extra kosten die u maakt na gegevensverlies door een schade, zijn verzekerd. Het gaat om alle extra kosten die nodig zijn om uw normale bedrijfsvoering te hervatten.
Interpolis ZekerInBedrijf®
Alle schadeverzekeringen in 1 polis. Voor bedrijven met meer dan €1 miljoen omzet per jaar.