Aansprakelijkheid

Uw wijzigingen samengevat

Interpolis Bedrijven Compact Polis®
Interpolis ZekerInBedrijf®
Dekkingsgebied standaard

Europa.

Wereld, exclusief Verenigde Staten en Canada.

Dekkingsgebied optioneel

Wereld (exclusief Verenigde Staten en Canada).
Verenigde Staten en Canada.

Verenigde Staten en Canada.

Dekking Werkgeversaansprakelijkheid Verkeer

Optioneel.

Altijd meeverzekerd als onderdeel van uw Aansprakelijkheidsverzekering.

Inloop

Optioneel.

Altijd meeverzekerd als onderdeel van uw Aansprakelijkheidsverzekering.

Namelding

Optioneel.

Automatisch meeverzekerd in geval van bedrijfsbeëindiging.

Dekking directe schade werknemers

Niet mogelijk.

Wel mogelijk. Aansprakelijkheid van de werkgever niet vereist. Zowel voor beroepsziekten als arbeidsongevallen.

Directe milieuschade werklocatie

Aparte verzekering.

Optionele dekking als onderdeel van uw Aansprakelijkheidsverzekering.

Motorrijtuigen zonder zit- of staanplaats

Optioneel.

Meeverzekerd.