Wijzigingen verzekeringspakket

Uw wijzigingen samengevat

Interpolis Bedrijven Compact Polis®
Interpolis ZekerInBedrijf®
Activiteit

Al uw activiteiten en werkzaamheden staan op uw polis vermeld.

Op uw verzekeringsbewijs staat uw bedrijfsactiviteit. Dit is altijd inclusief alle branchegerelateerde activiteiten. Hebt u een branchevreemde nevenactiviteit? Dan staat die nevenactiviteit apart vermeld.

Eigen risico

Mogelijk meerdere eigen risico’s bij 1 schadegebeurtenis. 1 eigen risico per dekking.

1 eigen risico per gebeurtenis, ook als u een beroep doet op meerdere verzekeringen van uw pakket. U kiest zelf de hoogte van het eigen risico. Dit eigen risico is voor alle producten binnen 1 rubriek hetzelfde.

Rubrieken

7 rubrieken: gebouwen, bedrijfsmiddelen, stagnatie, verkeer, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, milieuschade.

3 rubrieken: locatie, vervoer, activiteit.

Verzekeringsdekkingen

Losse dekkingen.

Logische bundeling van dekkingen, alleen keuzes die ertoe doen.

Pakketkorting

Meer korting naarmate u meer rubrieken verzekert en meer premie betaalt.

Direct een scherpe netto premie. Pakketkorting is daarom niet van toepassing.

Opzeggen

Dagelijks op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Dagelijks op te zeggen zonder opzegtermijn.

Verzekeringsbewijs

Papier of digitaal (in Berichten van Rabo Online Bankieren).

Digitaal (in Berichten van Rabo Online Bankieren).

Verlenging

Op ieder moment mogelijk.

1 januari.

Wijze van communiceren

'Verzekeringstaal.'

Heldere taal.

Moment premie-incasso

Op de eerste van de maand.

Halverwege de maand.

Clausules

Grote diversiteit in clausules.

Alleen clausules die ertoe doen.