Wet BeZaVa

De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters vergroot de verantwoordelijkheid richting uw werknemers. U bent als werkgever financieel verantwoordelijk voor vaste- en voor flex werknemers.

Wet BeZaVa

Wat is BeZaVa?
​De wet BeZaVa wordt ook wel modernisering Ziektewet genoemd. De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is bedoeld om de WIA instroom van flexwerknemers terug te dringen. De wet BeZaVa is op 1 januari 2013 ingevoerd. De eerste maatregelen gingen van kracht in 2013 de laatste per 1 januari 2017. In dit e-book leest u wat deze wet voor u betekent en hoe u hier mee om kunt gaan.

 
Welke keuzes hebt u?
​Voor uw zieke werknemers heeft u een loondoorbetalingsverplichting. Voor uw vaste werknemers heeft u deze verplichting vaak voor 2 jaar. Voor uw tijdelijke werknemers is dat tot aan de uit dienst datum. U kunt deze verplichting zelf dragen of verzekeren met een ziekteverzuimverzekering. 

Als uw werknemer langer dan 2 jaar ziek is of ziek uit dienst gaat heeft u geen grip meer op het herstel van uw werknemer. Maar u blijft wel premies betalen aan de belastingdienst zodat de ziektewet of WGA- uitkering aan uw werknemer betaalt kan worden. U blijft dus indirect financieel verantwoordelijk. 

De Wet BeZaVa geeft u een aantal opties hoe u om kunt gaan met dit risico.

Optie 1: publiek verzekerd zijn bij het UWV
Het UWV neemt de uitkeringslasten en re-integratieverplichtingen volledig over en brengt daarvoor een gedifferentieerde premie aan de werkgever in rekening. 

Optie 2: eigenrisicodrager voor het volledig WGA-risico: vast én flex
Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers alleen voor vaste én tijdelijke werknemers eigenrisicodrager worden. Wie al eigenrisicodrager is en dit wil blijven, is dit vanaf 1 januari 2017 dus ook voor tijdelijke werknemers. Alles of niets, dus. 

Optie 3: eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet
Een werkgever die eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt, betaalt in geval van ziekte de Ziektewetuitkering voor de werknemer. Daarnaast is hij gedurende de eerste 2 ziektejaren verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemers.
 
Verzekeringsoplossingen
​Voor risico’s die u niet kunt voorkomen en zelf niet wilt of kunt dragen, bieden wij verzekeringen. Uw Rabobankadviseur helpt u uw verzuimrisico’s te inventariseren. En hij adviseert u over de maatregelen die u kunt nemen om deze risico’s te voorkomen en te beperken. Vervolgens maakt u zelf de afweging welke risico’s u zelf kunt en wilt dragen. 

Wilt u de regie in handen houden van uw zieke en arbeidsongeschikte (ex)- werknemers? Dan hebben wij voor u de verzekeringsoplossing Interpolis WerkAttent® Uitgebreid.

Meer informatie over personeel

In het dossier Personeel leest u wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf als u medewerkers in dienst neemt. Met welke risico’s u rekening moet houden, hoe u deze risico’s beperkt en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen.