WerkAttent

Loondoorbetaling en arbodienstverlening in één

Wij bieden WerkAttent niet meer aan

Interpolis heeft een nieuwe verzuimverzekering: Interpolis ZekerVoorJePersoneel®. Hebt u al een WerkAttent? Uw verzekering blijft dan bestaan.

Uw personeel ziek of beter melden

Hebt u een personeelswijziging of ziek- of herstelmelding op uw WerkAttent? Een melding geeft u door via het online meldloket.