WerkAttent

Loondoorbetaling en arbodienstverlening in één

Wij bieden WerkAttent niet meer aan

Interpolis heeft een nieuwe verzuimverzekering: Interpolis ZekerVoorJePersoneel®. Hebt u al een WerkAttent? Uw verzekering blijft dan bestaan.

Uw personeel ziek of beter melden

Hebt u een personeelswijziging of ziek- of herstelmelding op uw WerkAttent? Een melding geeft u door via het online meldloket.
Informatiedocument
U vindt de belangrijkste informatie over deze verzekering in één handig overzicht in de informatiedocumenten van WerkAttent.
Verzuimverzekering eigenrisico in geld
Verzuimverzekering eigenrisico in tijd
Uw personeel ziek of beter melden
Eenvoudig en snel uw medewerker ziek melden via het Online meldloket of via de app VerzuimInzicht.