Fysiotherapie geeft tips bij oefeningen met man op leeftijd. Arbeidsongeschiktheidsverzekering KNGF voor zelfstandige fysiotherapeuten.

Verzuimverzekering voor leden KNGF

Loondoorbetaling en arbodienstverlening in één

  • 100% vergoeding van voorgestelde behandelactiviteiten
  • verhaalservice als het verzuim veroorzaakt is door een derde partij
  • eenvoudig voldoen aan uw wettelijke verplichtingen

Wat is een verzuimverzekering?

Is uw medewerker (langdurig) ziek? Dan hebt u als werkgever een wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar. Met een verzuimverzekering verzekert u de kosten voor loondoorbetaling. U kunt ook andere kosten verzekeren. Denk aan kosten van begeleiding van uw zieke medewerker en re-integratie.

Wat is wel en niet verzekerd?

Met Interpolis WerkAttent verzekert u de loondoorbetaling als uw medewerker ziek is. Maar met WerkAttent bent u ook verzekerd van deskundige hulp voor en begeleiding van uw zieke medewerker. WerkAttent is een loondoorbetalingsverzekering en arbodienstverlening in één.
Wél verzekerd
Niet verzekerd
Informatiedocument
U vindt de belangrijkste informatie over deze verzekering in één handig overzicht in de informatiedocumenten van WerkAttent.
Verzuimverzekering eigenrisico in geld
Verzuimverzekering eigenrisico in tijd
Uw personeel ziek of beter melden
Eenvoudig en snel uw medewerker ziek melden via het Online meldloket of via de app VerzuimInzicht.
Verzuimverzekering KNGF afsluiten
U kunt naast Rabobank ook een Interpolis verzuimverzekering afsluiten onder de KNGF voorwaarden via verschillende assurantietussenpersonen. Staat uw adviseur er niet bij? Dan kunt u navraag doen bij uw eigen adviseur.