Rechtsbijstand ZekerInBedrijf

Verzekerd van juridische bijstand bij een geschil

  • voor bedrijven met een omzet groter dan 1 miljoen
  • volledige dekking voor rechtsbijstand, inclusief incasso
  • dagelijks opzegbaar
Zakelijke verzekeringen van Interpolis zijn verkrijgbaar via de Rabobank.
Samenwerking tussen Interpolis en Rabobank
Interpolis biedt verzekeringen en preventiediensten aan en helpt bij het oplossen van schade. Rabobank is onze partner. Verzekeringen van Interpolis sluit u af via de Rabobank. Ook geeft de Rabobank u advies over risico’s en verzekeren.

Lees meer over de voordelen van onze samenwerking

Wat verzekert u met de Rechtsbijstandverzekering?

Met de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van juridische bijstand bij vrijwel al uw ondernemersactiviteiten. U krijgt rechtsbijstand bij geschillen over sociale wetgeving, bedrijfspand, verzekeringen, vergunningen, incasso en geschillen met leveranciers en afnemers. U krijgt deze rechtsbijstand van de onafhankelijke Stichting Achmea Rechtsbijstand.

Wel verzekerd
Niet verzekerd

Aanvullend te verzekeren

Arbeid
Verzeker rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen
Met de aanvullende dekking Arbeid bent u verzekerd van rechtsbijstand bij (dreigende) juridische geschillen die te maken hebben met arbeidsrecht. Bijvoorbeeld wanneer u een conflict hebt met een (ex-)werknemer of stagiair. Ook bent u verzekerd bij geschillen die te maken hebben met sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.
Verhuur
Verzeker rechtsbijstand bij geschillen over verhuur
Met de aanvullende dekking Verhuur bent u verzekerd van rechtsbijstand bij (dreigende) juridische geschillen die te maken hebben met de verhuur van uw gebouw of grond. Bijvoorbeeld wanneer u een conflict hebt met een huurder of pachter. Ook bent u verzekerd bij geschillen die te maken hebben met sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.
Interpolis ZekerInBedrijf®
Alle schadeverzekeringen in 1 polis. Voor bedrijven met meer dan €1 miljoen omzet per jaar.