Niet gecontracteerde zorg

De Interpolis basisverzekeringen zijn naturapolissen. U kunt bij alle zorgverleners terecht waarmee Interpolis een contract heeft. Heeft uw zorgverlener geen contract met ons dan krijgt u een maximale vergoeding van 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief*. De rest van de kosten betaalt u zelf.

Wilt u weten of uw zorgverlener gecontracteerd is? Dat vindt u in de Zorgzoeker. Hoeveel u bij niet gecontracteerde zorg precies vergoed krijgt leest u hieronder in de tarieven overzichten. 

Houd er rekening mee dat bij niet-gecontracteerde zorg:

Houdt u er rekening mee dat u mogelijk nog eigen risico moet betalen over de vergoeding. De stand van uw eigen risico ziet u in Mijn Zorggebruik. Of op het laatste declaratieoverzicht dat u heeft ontvangen.

Waarom sluiten wij contracten af met zorgverleners?

Er is steeds meer vraag naar zorg. Door de stijgende kosten wordt zorg steeds duurder. Daarom maken we afspraken met zorgverleners over kwaliteit, patiëntveiligheid en prijs. Hierdoor weten we zeker dat u de beste behandeling of het beste product krijgt. Daarnaast kunt u door deze afspraken vaak profiteren van gunstigere vergoedingen.

Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk zorgverleners te contracteren

Het kan voorkomen dat wij geen afspraken met een zorgverlener maken. Bijvoorbeeld als een zorgverlener niet wil of kan voldoen aan de afspraken die wij met hen willen maken over kwaliteit, patiëntveiligheid en prijs.

* Wat is een gemiddeld gecontracteerd tarief? 

Voor de berekening van het gemiddeld gecontracteerd tarief wordt uitgegaan van het gemiddelde van alle contracten of van het basistarief of standaardtarief voor de reguliere prestaties uit de Zorgverzekeringswet, zoals bij fysiotherapie. Omdat er geen zicht is op de kwaliteit van de geleverde zorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders, wordt er aan de opslagen (toeslagen) voor kwaliteit geen waarde gehecht.

De voordelen van gecontracteerde zorg

Wij hebben met een groot aantal zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers afspraken gemaakt. Hier heeft u voordeel van:
 • Uw rekening volledig vergoed
  U krijgt de rekening volledig vergoed als u daar volgens de polisvoorwaarden recht op heeft.
 • Zorgverleners werken volgens kwaliteitseisen
  De gecontracteerde zorgverleners werken volgens de door ons gestelde kwaliteitseisen.
 • Geen rekeningen vooraf betalen
  U hoeft de rekening niet vooraf te betalen. De gecontracteerde zorgverlener declareert de rekening direct bij ons.
 • Afspraken over toegang en bereikbaarheid van zorg
  Wij maken afspraken met de door ons gecontracteerde zorgverleners over de toegang en bereikbaarheid van zorg. We geven per zorgsoort kort aan wat voor afspraken dat zijn. En wat u van onze gecontracteerde zorgverleners kunt verwachten.

Wat als wij onvoldoende zorg hebben ingekocht en/of een gecontracteerde zorgverlener de zorg niet op tijd kan leveren?

Dan vergoeden wij de zorg tot maximaal het wettelijke bedrag. Is er geen wettelijk (maximum) bedrag? Dan vergoeden wij de zorg tot maximaal het in Nederland geldende marktconforme bedrag. Het marktconforme bedrag is het tarief dat in de Nederlandse markt normaal is voor een bepaalde behandeling. Dit betekent dat wij onredelijk hoge bedragen niet helemaal vergoeden. Het wettelijk tarief is het tarief dat de overheid vaststelt.