Elektrakeuring SCIOS Scope 10

Elektrakeuring SCIOS Scope 10

De prijs van Elektrakeuring is afhankelijk van het aantal vierkante meters vloeroppervlak van jouw bedrijf. En het aantal verdeelkasten (groepenkasten) binnen jouw elektrische installatie. Heb je een bedrijf in een andere branche dan agrarisch? Klik dan hier
Kies jouw branche
Kies het aantal m2 en verdeelkasten
 • Inspectie meestal binnen 2 maanden
 • We acceptereniDealMastercardVisa

Pakket informatie

Hoe werkt een Interpolis Elektrakeuring?
 1. Je berekent hierboven de prijs van de Elektrakeuring 
 2. Daarna kun je de Elektrakeuring meestal direct bestellen. Voor sommige bedrijven is maatwerk nodig, in dat geval ontvang je eerst een offerte.  
 3. Binnen 10 werkdagen belt AREPA Inspexx of Synorga voor het maken van een afspraak. 
 4. De inspecteur komt op de afgesproken datum naar je bedrijfslocatie. Hij controleert alle elektrische onderdelen volgens de SCIOS Scope 10 richtlijnen.
 5. Na het bezoek ontvang je een rapport. Hierin kun je zien of er afwijkingen zijn geconstateerd tijdens de inspectie van het elektrisch materieel. Als er afwijkingen zijn geconstateerd, dan geeft het rapport ook aan welke gebreken (afwijkingen) als eerste om een oplossing vragen.
 6. Als blijkt dat er afwijkingen hersteld moeten worden, laat dit dan doen door je  installateur. 
 7. Afhankelijk van het aantal herstellingen of de zwaarte van het risico bepaalt het inspectiebureau of een digitale of een fysieke herinspectie nodig is. Bij een digitale herkeuring stuur je als bewijs van de herstelling foto’s of bonnetjes in. Bij een fysieke herinspectie komt de inspecteur op locatie checken of de herstellingen goed zijn uitgevoerd.
 8. Na goedkeuring van de herstellingen is de elektrakeuring afgerond en meldt het inspectiebureau de installatie af in het SCIOS-portaal. Je ontvangt hiervan een SCIOS-verklaring als bewijs.
 9. Je stuurt zelf het rapport en/of de SCIOS-verklaring naar je verzekeraar of tussenpersoon als dat nodig is.
Wat is de Interpolis Elektrakeuring?
De SCIOS Scope 10 Elektrakeuring is een keuring voor het elektrisch materieel van bedrijven. SCIOS Scope 10 is een beoordelingsmethode van elektrisch materieel op brandrisico’s. De methode brengt de brandrisico’s en het risiconiveau van installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart. De beoordeling houdt ook rekening met de wijze waarop je de elektrische installatie gebruikt en met de omgeving. Veel verzekeraars stellen een SCIOS Scope 10 inspectie verplicht. Als je een Interpolis Elektrakeuring koopt, voert een SCIOS gecertificeerd bedrijf de inspectie uit

De inspecteur maakt samen met jou een rondgang over je bedrijf. Je krijgt tips om de brandrisico’s in je bedrijf te beperken en aandachtspunten worden benoemd. Na het bezoek maakt de inspecteur een rapport. In dit rapport kun je zien of er tijdens de inspectie van het elektrisch materieel afwijkingen zijn geconstateerd. Als er afwijkingen zijn geconstateerd, dan geeft de rapportage ook aan welke gebreken (afwijkingen) als eerste om een oplossing vragen. Afhankelijk van het aantal herstellingen of de zwaarte van het risico bepaalt het inspectiebureau of een digitale of fysieke herinspectie nodig is. Bij een digitale herinspectie  stuur je als bewijs van de herstellingen foto’s of bonnetjes in. Bij een fysieke herinspectie komt de inspecteur op locatie de herstellingen checken. Na goedkeuring van de herstellingen  is de elektrakeuring afgerond en meldt het inspectiebureau de installatie af in het SCIOS-portaal. Je ontvangt hiervan een SCIOS-verklaring als bewijs. Als er een herinspectie nodig is geldt hiervoor een meerprijs. Hiervoor ontvang je een offerte. 

Ben je voor de verzekering verplicht om een SCIOS Scope 10 keuring te doen? Dan geef je het aan je verzekeraar of bank door als je de gebreken hebt hersteld. 
 
Wat valt niet onder de Interpolis Elektrakeuring?
 • inspectie van elektrische arbeidsmiddelen volgens de Arbowet
 • bijwerken tekeningenpakket
 • graveren van de elektrische arbeidsmiddelen
 • repareren van de geconstateerde gebreken aan de installaties en elektrische arbeidsmiddelen
 • inspectie van eventuele liftinstallaties en bijbehorende verdelers
 • inspectie van de bliksemafleiderinstallatie
 • inspectie van het gelijkspanningscircuit: wij inspecteren tot aan de omvormer van de PV-installatie
Extra informatie

Meer over de SCIOS scope 10 inspectie lees je in het inspectieplan. Het keuren van het elektrisch materieel is een momentopname. Daarom is het belangrijk om het elektrisch materieel periodiek te laten keuren. 

Tijdens de inspectie moet de opgegeven contactpersoon aanwezig zijn.

Geef het juiste aantal schakel- en verdeelinrichtingen op
Met de juiste gegevens kunnen we voldoende tijd inplannen voor de inspectie. Ook voorkom je dan extra kosten voor een aanvullende afspraak. De prijs van de Interpolis Elektrakeuring wordt berekend op basis van de informatie die je aan ons doorgeeft. Als deze informatie niet (helemaal) klopt of niet volledig is, dan heeft dit gevolgen voor de eerder ingeplande tijdsduur en berekende prijs van de inspectie. Als de keuring hierdoor langer duurt dan aanvankelijk is ingepland, dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht (meerwerk). Het uurtarief voor meerwerk bedraagt  € 95,- excl. btw. 

Schakel- en verdeelinrichtingen zijn:

 • alle meter- en groepenkasten voor de energievoorziening in het gebouw;
 • de besturingskasten bij een machine of elektrische installatie 

Samenwerking met AREPA Inspexx en Synorga
Voor de uitvoering van de Interpolis Elektrakeuring werken we samen met AREPA Inspexx en Synorga. Dit zijn onafhankelijke, SCIOS gecertificeerde inspectiebureaus met ruime ervaring in de agrarische sector.   

Om de keuring te kunnen uitvoeren, verwerkt een van beide inspectiebureaus je persoonsgegevens. Afhankelijk van wie de keuring op de door jouw aangegeven bedrijfslocatie uitvoert, lees je in het privacystatement van AREPA Inspexx of Synorga welke gegevens in dat kader door dat inspectiebureau worden verwerkt en hoe het inspectiebureau omgaat met je gegevens.

Neem de volgende punten goed door en bespreek deze vóór de inspectie met AREPA Inspexx of Synorga 
 • Spanningsloos meten
  Voor de metingen wordt de spanning tijdelijk van schakel- en verdeelinrichtingen afgehaald. Dit betekent dat deze geschakeld moeten worden en de spanning voor korte duur van de installatie af gaat. Tijdens de test schakelt de inspecteur alle aangesloten elektrische apparaten uit en kan er voor korte tijd niet gewerkt worden. Houd hier rekening mee en plan de inspectie op een moment dat dit mogelijk is in jouw bedrijf. Het uitschakelen van de netspanning gebeurt op de locatie altijd in overleg met jou.  

 • Geef vooraf door met welke bedrijfsprotocollen de inspecteur rekening moet houden
  Denk hierbij aan een hygiënesluis, douchen, beschermende kleding. Geef ook door of de inspecteur goedgekeurd klim- en steigermateriaal van jouw bedrijf kan gebruiken. Als extra klimmaterieel nodig is, geldt hiervoor een meerprijs.

 • Asbestvrij-verklaring voor gietstalen verdeelinrichtingen
  In heel oud elektrisch materieel kunnen nog gietstalen schakel- en verdeelinrichtingen aanwezig zijn. Voor de beoordeling van gietstalen schakel- en verdeelinrichtingen is een asbestvrij-verklaring vereist. 

Meetapparatuur
Als je dat wil, kun je een overzicht krijgen van de gekalibreerde meetinstrumenten die de inspecteur gebruikt. Vraag hiernaar nadat je de Interpolis Elektrakeuring hebt aangeschaft en voordat de keuring wordt uitgevoerd.

Werktijden
De keuringen vinden plaats op maandag tot en met vrijdag, tussen 08:00 en 18:00 uur. Als je de keuring buiten de reguliere werktijden wilt laten uitvoeren geldt een opslag. Dit kun je bespreken bij de intake. 

Locatie
Woon je op de Waddeneilanden? Houd er dan rekening mee dat het langer kan duren voordat je wordt ingepland. Voor een inspectie op de Waddeneilanden brengen we extra kosten in rekening afhankelijk van de grote van de keuring en het eiland. 

Algemene informatie