Wat verzeker je met een aansprakelijkheidsverzekering?

Je verzekert de aansprakelijkheid voor schade aan zaken en personen. Het gaat om schade die wordt toegebracht tijdens werkzaamheden door je agrarisch bedrijf. Ook gevolgschade (schade die het gevolg is van schade aan zaken en personen), is verzekerd. Je kiest uit 2 dekkingen:
Wat verzeker je met een aansprakelijkheidsverzekering?
Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid/Schade werknemers
Schade aan een ander of zaken van een ander
Schade aan een medewerker of zaken van een medewerker door omstandigheden waarin hij werkt
Kosten om direct dreigende schade te voorkomen
Kosten voor verweer als een verzekerde onterecht aansprakelijk wordt gesteld
Wettelijke rente over het schadebedrag
Schade aan een medewerker of zaken van een medewerker door een ongeval tijdens het werk. Ook als je niet aansprakelijk bent
Schade aan een medewerker door een ziekte die ontstaat door de omstandigheden waarin hij werkt. Ook als je niet aansprakelijk bent
Kosten van een begrafenis en levensonderhoud van de achterblijvers als een medewerker overlijdt

Aanvullend te verzekeren

Bewerking zaken
Verzeker schade aan zaken die je bewerkt
Schade aan zaken van een ander die je beheert om aan te werken, verzeker je met deze aanvullende dekking. Denk aan schade aan losse zaken, onroerend goed en dieren waarvoor je aansprakelijk bent. Het verlies van zaken is verzekerd. Ook tijdens het werk. Je bent niet verzekerd bij bewerking van motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen. Ook schade aan documenten, software of databestanden is niet verzekerd.
Gehuurde of gebruikte zaken
Verzeker schade aan zaken die je huurt of gebruikt
Schade aan zaken van een ander die je huurt of gebruikt en waarvoor je aansprakelijk bent, verzeker je aanvullend. Denk aan schade aan losse zaken, onroerend goed en dieren waarvoor je aansprakelijk bent. Het verlies van zaken is verzekerd. Ook tijdens het werk. Je bent niet verzekerd bij bewerking van motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen. Ook schade aan documenten, software of databestanden is niet verzekerd.
Gestalde objecten
Verzeker schade aan objecten die je stalt
Heb je een bedrijf dat caravans, campers, aanhangwagens, boten of auto's van derden stalt? Met deze aanvullende dekking verzeker je schade aan deze objecten. Ook zaken in de objecten zijn verzekerd, mits deze standaard bij het object thuishoren. Denk aan potten en pannen, servies of beddengoed in een caravan. Ook schade aan een ander of aan zaken van een ander door een gestald motorrijtuig, is verzekerd.
Bespoten gewassen
Verzeker schade aan percelen en gewassen
Deze aanvullende verzekering is speciaal voor loonbedrijven die gewassen van agrariërs spuiten. Je verzekert schade aan percelen of gewassen van een ander, als die ontstaat door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of biociden.
Milieu op Werklocatie
Verzekerd voor milieuschade
Met deze aanvullende dekking verzeker je schade aan het milieu die ontstaat door werkzaamheden bij derden. Ook milieuschade waarvoor je niet aansprakelijk bent, is verzekerd. De schade is verzekerd op jouw werklocaties van derden en iedere andere locatie (in Nederland en tot maximaal 20 kilometer over de grens). Locaties waarvan jij of jouw bedrijf de eigenaar is of die jij of jouw bedrijf huurt, zijn niet verzekerd. 

Verontreiniging, schoonmaak en asbest
Met de dekking Milieu op Werklocatie verzeker je ook verontreiniging van grond of water door het werk, schoonmaakkosten en schade die ontstaat door het schoonmaken. Het opruimen van asbest of zaken waar asbest inzit, is verzekerd als het asbest is vrijgekomen door het werk én als je dat niet had kunnen voorzien. Ook schade aan ondergrondse pijpen of leidingen die ontstaat door de verontreiniging, is verzekerd. Net als schade die hieruit voortvloeit, zoals bedrijfsschade.

Verzekeren is niet de enige oplossing

inzicht in risico's & preventie
Graag geven we je tips en advies om risico’s te verminderen of voorkomen. Want voor jou is in bedrijf blijven belangrijk. Bij Interpolis geloven we dat inzicht in risico’s en mogelijkheden voor preventie je helpen bij het maken van goede keuzes.

Interpolis ZekerInBedrijf® Agrarisch

Alle schadeverzekeringen voor agrarische bedrijven overzichtelijk op 1 polis.