Lassen en slijpen.

Lassen en slijpen is 1 van de meest voorkomende oorzaken van brand op een agrarisch bedrijf. Je kunt zelf veel doen om de kans op brand te verkleinen. Lees onze tips.

Blijf altijd opletten bij las- en slijpwerk.

1 vonkje in combinatie met brandbare materialen zoals isolatie, stroresten, strooisel,  houtkrullen, poetsdoeken of poetspapier is genoeg om brand te veroorzaken. Smeulende resten, soms in 1e instantie onzichtbaar, kunnen na je werk alsnog brand veroorzaken. Blijf daarom altijd opletten als je brandgevaarlijk werk uitvoert, of uit laat voeren.

Vóór je begint met las- of slijpwerk:

  • Bedenk goed of het lassen of slijpen echt nodig is. Kun je de materialen bijvoorbeeld ook met schroeven verbinden?
  • Voer je werk het liefst buiten uit, op minstens 10 meter afstand van het bedrijfsgebouw.
  • Scherm je werkplek af met schotten (mobiel lasscherm).
  • Werk je toch binnen? Ventileer je werkruimte dan goed. De beste oplossing is om las- of slijpdampen direct naar buiten af te zuigen.
  • Zorg voor voldoende aanvoer van verse buitenlucht.
  • Ventileer mestkelders goed, en dek roosters rond je werkplek af.
  • Bekijk je werkomgeving goed. Zijn er materialen, goederen of stoffen aanwezig die brandbaar, ontvlambaar of explosief zijn? Bijvoorbeeld vaten met brandstof, een olie-lap, isolatiematerialen in je dakconstructie, hooi of strooisel? Haal deze weg of scherm ze af met onbrandbare materialen.
  • Houd een brandblusser, brandslang of emmer zand bij de hand. Gebruik bij voorkeur een sproeischuimblusser van 9 liter.

Tijdens je las- of slijpwerk:

  • Draag beschermende kleding en een veiligheidsbril.
  • Blijf je werkomgeving controleren.

Na het lassen of slijpen:

Controleer je werkomgeving goed na het las- of slijpwerk. Smeulende resten kunnen achteraf nog brand veroorzaken. Blijf de werkplek het 1e uur na het lassen of slijpen goed in de gaten houden. Kijk na 2 uur nog een keer of er geen smeulende resten zijn achtergebleven.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Ook interessant voor jou:

Veilig werken in de kas.

Bescherm je medewerkers tegen letsel of ongevallen. Wat kun je doen om de kans op ongevallen te verkleinen?

Onderhoud elektrische installaties.

Lees onze tips voor aanleg, onderhoud en gebruik van je elektrische installatie.

Hoe veilig is jouw werkplaats?

Wat kun je doen om de kans op ongevallen of brand te verkleinen?