Wat verzekert u met een agrarische Voorraadverzekering?

U verzekert producten op het bedrijf die u verbruikt, zoals voer of kunstmest en de oogstproducten voor latere levering, zoals aardappelen, uien en fruit. Bij schade zijn de kosten voor het opruimen van beschadigde zaken meeverzekerd. Net als de kosten die u maakt om verdere schade te voorkomen.

U kiest uit 3 dekkingen:

Wat verzekert u met een agrarische Voorraadverzekering?
Basis Uitgebreid Top
Schade door brand, bliksem en overspanning door bliksem
Schade door storm
Schade door hagel
Schade door het gewicht van sneeuw
Schade door neerslag die het gebouw plotseling binnenkomt
Schade door overstroming van een niet-primaire waterkering
Schade door inbraak, diefstal en vandalisme
Schade door water en andere vloeistoffen uit een installatie die plotseling kapot gaat
Schade door aanrijding
Schade door water uit een wateropslagplaats
Schade door mest uit een mestopslagplaats
Schade door het uit- of losbreken van vee
Schade door zaken die op het gebouw vallen zoals bomen en windmolens
Schade tijdens transport
Schade door uitval van koeling

Verzekeren is niet de enige oplossing

inzicht in risico's & preventie
Graag geven we u tips en advies om risico’s te verminderen of voorkomen. Want voor u is in bedrijf blijven belangrijk. Bij Interpolis geloven we dat inzicht in risico’s en mogelijkheden voor preventie u helpen bij het maken van goede keuzes.
Interpolis ZekerInBedrijf® Agrarisch
Alle schadeverzekeringen voor agrarische bedrijven overzichtelijk op 1 polis.