Gebouw ZekerInBedrijf Agrarisch

Verzeker je agrarische gebouw.

Met de Gebouwenverzekering van ZekerInBedrijf Agrarisch verzeker je schade aan je gebouwen, zoals je stal, schuur, bewaarloods, opslagruimte en verwerkingsruimte. 

Wat verzeker je met onze agrarische gebouwen­verzekering?

Je verzekert het gebouw inclusief de fundering en de vaste inrichting. Onder vaste inrichting valt bijvoorbeeld de ketelinstallatie, WKK, sorteermachine, voedingsunit, klimaatcomputer, potmachine, zaailijn, voersysteem, ventilatiesysteem en stalinrichting in het gebouw. En de zonnepanelen op het gebouw.

Bij schade zijn de kosten voor het opruimen van beschadigde onderdelen meeverzekerd. Net als de kosten die je maakt om verdere schade te voorkomen. Je kiest uit 3 dekkingen:

Basis

 • schade door brand, ontploffing, implosie, bliksem en overspanning door bliksem
 • schade door storm
 • schade door hagel
 • schade door het gewicht van sneeuw
 • schade door het gewicht van water
 • schade door neerslag die het gebouw plotseling binnenkomt
 • schade door overstroming van een niet-primaire waterkering
 • schade door bevriezing
 • schade door inbraak, diefstal en vandalisme
 • schade door water en andere vloeistoffen uit een installatie die plotseling kapot gaat
 • schade door aanrijding
 • schade door water uit een wateropslagplaats
 • schade door mest uit een mestopslagplaats
 • schade door het uit- of losbreken van vee
 • schade door zaken die op het gebouw vallen zoals bomen en windmolens
 • schade door oververhitting van de ketelinstallatie
 • schade door een andere plotselinge gebeurtenis
 • schade door een eigen gebrek in de vaste inrichting
Aanvullend te verzekeren:
 • Milieu (optioneel)

Uitgebreid

 • schade door brand, ontploffing, implosie, bliksem en overspanning door bliksem
 • schade door storm
 • schade door hagel
 • schade door het gewicht van sneeuw
 • schade door het gewicht van water
 • schade door neerslag die het gebouw plotseling binnenkomt
 • schade door overstroming van een niet-primaire waterkering
 • schade door bevriezing
 • schade door inbraak, diefstal en vandalisme
 • schade door water en andere vloeistoffen uit een installatie die plotseling kapot gaat
 • schade door aanrijding
 • schade door water uit een wateropslagplaats
 • schade door mest uit een mestopslagplaats
 • schade door het uit- of losbreken van vee
 • schade door zaken die op het gebouw vallen zoals bomen en windmolens
 • schade door oververhitting van de ketelinstallatie
 • schade door een andere plotselinge gebeurtenis
 • schade door een eigen gebrek in de vaste inrichting
Aanvullend te verzekeren:
 • Milieu (optioneel)

Top

 • schade door brand, ontploffing, implosie, bliksem en overspanning door bliksem
 • schade door storm
 • schade door hagel
 • schade door het gewicht van sneeuw
 • schade door het gewicht van water
 • schade door neerslag die het gebouw plotseling binnenkomt
 • schade door overstroming van een niet-primaire waterkering
 • schade door bevriezing
 • schade door inbraak, diefstal en vandalisme
 • schade door water en andere vloeistoffen uit een installatie die plotseling kapot gaat
 • schade door aanrijding
 • schade door water uit een wateropslagplaats
 • schade door mest uit een mestopslagplaats
 • schade door het uit- of losbreken van vee
 • schade door zaken die op het gebouw vallen zoals bomen en windmolens
 • schade door oververhitting van de ketelinstallatie
 • schade door een andere plotselinge gebeurtenis
 • schade door een eigen gebrek in de vaste inrichting
Aanvullend te verzekeren:
 • Milieu (optioneel)
Vraag advies aan
Zo gedaan op rabobank.nl

Zo maken we voor jou het verschil:

 • glasheldere verzekeringsvoorwaarden
 • goed verzekerd
 • keuze in dekkingen

Verzekeren is niet de enige oplossing.

Inzicht in risico's & preventie.
Graag geven we je tips en advies om risico's te verminderen of voorkomen. Want voor jou is in bedrijf blijven belangrijk. Bij Interpolis geloven we dat inzicht in risico’s en mogelijkheden voor preventie je helpen bij het maken van goede keuzes.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een primaire en niet-primaire waterkering?

Waterkeringen zijn bedoeld om water tegen te houden. Denk bijvoorbeeld aan een dijk of een sluis. Er is een verschil tussen primaire en niet-primaire waterkeringen:

Primaire waterkeringen beschermen tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren (zoals de Rijn, de Maas en de IJssel). De primaire waterkeringen staan in de Waterwet.

 

Alle andere waterkeringen zijn niet-primaire waterkeringen.

Meer informatie over primaire en niet-primaire waterkeringen vind je op de website van Helpdesk Water.

Interpolis ZekerInBedrijf® Agrarisch

Alle schadeverzekeringen voor agrarische bedrijven overzichtelijk op 1 polis.