Fraudebeleid

Bij Interpolis gaan we uit van vertrouwen. Toch weten we ook dat een kleine groep mensen misbruik van dat vertrouwen maakt door fraude te plegen. Soms weten mensen niet precies wat fraude is. Wij hebben een fraudebeleid opgesteld om u hierover helderheid te geven. En om fraude actief te bestrijden.

Wat is fraude?
Onder fraude verstaan wij 'doelbewust Interpolis benadelen, zodat uzelf of een ander er beter van wordt’. Denk bijvoorbeeld aan:u geeft niet eerlijk antwoord op onze vragen;

 • niet de waarheid, een halve waarheid of een ander verhaal vertellen;
 • meer opgeven dan gestolen is;
 • een hoger bedrag opgeven dan de geleden schade;
 • na een afgewezen schade nogmaals dezelfde schade melden met een ander verhaal.


Wat doen wij tegen fraude?
Bij het het aanvragen van een verzekering kunnen wij vragen stellen. Wij kijken of uw antwoord op deze vragen klopt met de informatie die wij hebben.
Wij leggen alle schademeldingen zorgvuldig vast. Als wij denken dat een melding niet in orde is, stellen we altijd een onderzoek in. Ontdekken we dat het gaat om fraude, dan kunnen we een aantal maatregelen nemen. Denk aan: 

 • een schade niet vergoeden;
 • een uitgekeerde schade terug laten betalen;
 • extra gemaakte kosten in rekening brengen;
 • een of alle verzekeringen bij Interpolis of bij de andere Achmea verzekeraars opzeggen;
 • de fraude melden op de zogenaamde waarschuwingslijst (registratie stichting Centraal Informatie Systeem). Hiermee waarschuwen we andere verzekeraars. Daardoor wordt het voor de fraudeur moeilijker zich tegen de normale premie te verzekeren;
 • aangifte doen bij de politie.

Wij informeren de fraudeur altijd eerst per brief over de maatregelen. In die brief staat:
 • dat wij fraude hebben geconstateerd;
 • welke maatregelen we gaan nemen (bijvoorbeeld dat de verzekering wordt stopgezet);
 • of wij de fraudeur gaan registreren bij andere verzekeraars of de politie.


Fraude melden bij de politie
We voeren een actief aangiftebeleid. Zo zorgen we ervoor dat fraudeurs hun straf krijgen, in samenwerking met opsporingsinstanties. We doen aangifte: 

 • als dit zinvol is (als er bijvoorbeeld sprake is van een aanzienlijke financiële schade);
 • als er zicht is op teruggave van goederen (denk aan gestolen auto’s);
 • als de politie daarom vraagt.


Vragen over fraudebeleid
Heeft u vragen over ons fraudebeleid? U kunt uw vraag stellen via ons contactformulier.