Fraudebeleid

Fraudebeleid

Bij Interpolis gaan we uit van vertrouwen. Toch weten we ook dat een kleine groep mensen misbruik van dat vertrouwen maakt door fraude te plegen. Soms weten mensen niet precies wat fraude is. Wij hebben een fraudebeleid opgesteld om u hierover helderheid te geven. En om fraude actief te bestrijden.

 

Wat is fraude?

Onder fraude verstaan wij 'doelbewust Interpolis benadelen, zodat uzelf of een ander er financieel beter van wordt’. Denk bijvoorbeeld aan:

 • niet de waarheid, maar een ander verhaal vertellen;
 • meer opgeven dan gestolen is;
 • een hoger bedrag opgeven dan de geleden schade;
 • na een afgewezen schade nogmaals dezelfde schade melden met een ander verhaal.

Wat doen wij tegen fraude?

Wij leggen alle meldingen zorgvuldig vast. Als wij denken dat een melding niet in orde is, stellen we altijd een onderzoek in. Ontdekken we dat het gaat om fraude, dan kunnen we een aantal maatregelen nemen. Denk aan:

 • een schade niet vergoeden;
 • een uitgekeerde schade terug laten betalen;
 • extra gemaakte kosten in rekening brengen;
 • een of alle verzekeringen bij Interpolis of bij de andere Achmea verzekeraars opzeggen;
 • de fraude melden op de zogenaamde waarschuwingslijst (registratie stichting Centraal Informatie Systeem). Hiermee waarschuwen we andere verzekeraars. Daardoor wordt het voor de fraudeur moeilijker zich tegen de normale premie te verzekeren;
 • aangifte doen bij de politie.
Wij informeren de fraudeur altijd eerst per brief over de maatregelen. In die brief staat:
 • dat wij fraude hebben geconstateerd;
 • welke maatregelen we gaan nemen (bijvoorbeeld dat de verzekering wordt stopgezet);
 • of wij de fraudeur gaan registreren bij andere verzekeraars of de politie.

Wij brengen € 532,- aan kosten in rekening als er fraude is gepleegd

Naast deze kosten voor ons fraudeonderzoek, vragen wij ook andere onterecht gemaakte kosten terug. Bijvoorbeeld het schadebedrag dat is uitbetaald. De Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) incasseert dit bedrag voor ons.

 

SODA werkt nauw samen met de politie, justitie en het Verbond van Verzekeraars. De Stichting Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders (DAAD) controleert of SODA zijn werk goed uitvoert. In De Raad van Toezicht van de Stichting DAAD zitten de politie, het VNO/NCW en het Verbond van Verzekeraars, met ondersteuning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. DAAD heeft een onafhankelijke klachtencommissie.

 

Meer informatie hierover leest u op de website van SODA.

Fraude melden bij de politie

We voeren een actief aangiftebeleid. Zo zorgen we ervoor dat fraudeurs hun straf krijgen, in samenwerking met opsporingsinstanties. We doen aangifte:

 • als dit zinvol is (als er bijvoorbeeld sprake is van een aanzienlijke financiële schade);
 • als er zicht is op teruggave van goederen (denk aan gestolen auto’s);
 • als de politie daarom vraagt.

Vragen over fraudebeleid

Heeft u vragen over ons fraudebeleid? U kunt uw vraag stellen via ons contactformulier.