Wat verzeker je met de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering?

Met de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van juridische bijstand bij vrijwel al je ondernemersactiviteiten. Je krijgt rechtsbijstand bij geschillen over sociale wetgeving, bedrijfspand, verzekeringen, vergunningen, incasso en geschillen met leveranciers en afnemers. Je krijgt deze rechtsbijstand van de onafhankelijke Stichting Achmea Rechtsbijstand.

Wel verzekerd

  • Rechtshulp bij geschillen die te maken hebben met interne bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld met inventaris, machines of overeenkomsten.
  • Rechtshulp bij inkoop- en verkoopgeschillen. Zowel van spullen als diensten. 
  • Rechtshulp bij geschillen in verband met onroerende zaken. Bijvoorbeeld bezit, bouwen en verbouwen.
  • Proceskosten en arbitragekosten. Ook van de tegenpartij.
  • Kosten van mediation.

Niet verzekerd

  • Geschil dat is ontstaan voor het begin van de verzekering of na de beëindiging van de verzekering.
  • Wanneer er opzet in het spel is.
  • Bij het plegen van fraude.

Aanvullend te verzekeren:

Arbeid

Verzeker rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen. Met de aanvullende dekking Arbeid ben je verzekerd van rechtsbijstand bij (dreigende) juridische geschillen die te maken hebben met arbeidsrecht. Bijvoorbeeld wanneer je een conflict hebt met een (ex-)werknemer of stagiair. Ook ben je verzekerd bij geschillen die te maken hebben met sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.

Verhuur

Verzeker rechtsbijstand bij geschillen met een huurder of pachter. Verhuur je een gebouw, kas of grond? Met de aanvullende dekking Verhuur ben je verzekerd van rechtsbijstand bij (dreigende) juridische geschillen met een huurder of pachter.

Verzekeren is niet de enige oplossing.

Inzicht in risico's & preventie.
Graag geven we je tips en advies om risico’s te verminderen of voorkomen. Want voor jou is in bedrijf blijven belangrijk. Bij Interpolis geloven we dat inzicht in risico’s en mogelijkheden voor preventie je helpen bij het maken van goede keuzes.

Interpolis ZekerInBedrijf® Agrarisch

Alle schadeverzekeringen voor agrarische bedrijven overzichtelijk op 1 polis.