Heb je bouwplannen?

Vraag Interpolis om advies, wij helpen je om veilige keuzes te maken.

Krijg voor de offertefase in kaart wat je vraagt van je aannemer en installateurs 

Met ons bouwadvies kun je duidelijke prijsafspraken maken. Je weet wat nodig is voor een veilige stal en de verzekering ervan.  
Varkenshouder Evert Hendrikx wil voor de bouw van zijn nieuwe stal inzicht in zijn risico’s. Dat is een grote stap met meer impact dan hij vooraf op het netvlies had.

"Het bouwadvies van Interpolis heb ik ervaren als een proces van bewustwording"

Varkenshouder Evert Hendrikx besloot in 2011 tot sloop en bouw van een nieuw zeugenbedrijf. Hij bereidt zich nu opnieuw voor op uitbreiding. “De maatregelen voor veiligheid gaan nu nog verder dan toen”, vertelt Evert.

“De verantwoordelijkheid van werken met mensen en dieren is zo groot dat je niets aan toeval over mag laten. Je moet er beleid op voeren, zodat je continuïteit in je bedrijf kunt houden, ook als er iets fout gaat.”

Evert Hendrikx veehouder

Evert maakt voor de bouw bewuste keuzes

“Interpolis helpt me daarbij, het draait om 2 dingen: Hoe groot is de kans dat er iets fout gaat en als dat gebeurt hoe groot is dan de kans op schade? Zaken waarbij de kans op schade groot is, pak je zo aan dat de schade klein is als het je gebeurt. Zo voorkom je grote schades.”

Compartimenteren gaat verder dan stallen scheiden

Evert leerde dat het naast stallen scheiden ook gaat om splitsingen in de stal zelf. Zijn aggregaat staat bijvoorbeeld in een gecompartimenteerde, brandwerende technische ruimte. “Als daar brand uitbreekt gaan de sprinklers aan en kan de brand niet verder komen dan die afgebakende ruimte. Dat is een ander risico dan een aggregaat dat open en bloot midden in de stal staat. Ook de opslag van machines en de werkplaats voor brandgevaarlijk werk, is bij ons gescheiden van de stal. En kies je voor brandwerende materialen? Gebruik dan geen PUR om gaten af te dichten, want dat gaat ten koste van je brandklasse A.” Zo weet Evert ondertussen uit ervaring met het bouwadvies. “Interpolis heeft veel kennis, ook over de LED-verlichting en de aanleg van zonnepanelen, meer dan ik verwachtte.”
Ontruimingsplattegrond

In zijn stalontwerp koos Evert bij elk compartiment voor extra vluchtuitgangen

“En we maakten een vluchtplan” voegt Evert er aan toe. “In de dagelijkse praktijk komt het erop aan dat we vluchtroutes altijd vrij houden. Dat lijken kleine dingen, maar ik vind ze essentieel. Als er brand ontstaat raken mensen in paniek en doen ze gekke dingen. Het is juist dan belangrijk om snel te kunnen handelen. Wij hebben brandblussers en zorgen er ook voor dat onze mensen weten hoe zo’n ding werkt. Niet alleen om een brand te blussen, ook om een brandvrije ruimte te creëren waarmee jezelf of een ander kunt redden.”

Evert laat zien dat hij alert is op het totale plaatje

“Hoe vroeger je inzichten kunt meenemen in je bedrijfsontwikkeling, hoe beter je het kunt uitvoeren. Afwijkende, brandwerende materialen zijn duur, maar als je daarmee veel risico indekt, dan is dat stukje duurder makkelijker te accepteren dan wanneer het geen rendement oplevert. Als je accepteert waarom maatregelen nodig zijn, dan is het makkelijker om ze uit te voeren.”

Bij de nieuwbouw in 2011 was deze manier van risicobewust denken nog vrij nieuw

Evert zei toen: “We maken eerst een plan, pas als ik het plan heb goedgekeurd, gaan we installeren. Nu ben ik met de volgende uitbreiding bezig en Interpolis kijkt weer mee. De maatregelen gaan verder dan 10 jaar terug. Bij de aannemers merk ik dat de risicobewuste aanpak meer gemeengoed is geworden. Ze snappen wat ik wil en met het bouwadvies van Interpolis is het voor de installateurs ook helder wat we van hen verwachten. Ik kan daar in de offertefase al afspraken over maken.”

Als je met veiligheid bezig bent, kom je steeds tot nieuwe inzichten

“Op mijn klimaatcomputer zit een aparte uitgang voor een melding als de temperatuur meer dan 5 graden stijgt binnen 1 minuut. Deze gaat rechtstreeks naar de alarmmelder, waarmee we op afstand een brandmelding krijgen. Als dat gebeurt, bel ik meteen de brandweer. Dat klinkt raar, want dat doe je niet zomaar, de brandweer bellen. Maar ik wel, want de brandweer weet ervan. Ik heb mijn vluchtplan met hen besproken. Ze weten waar de gevaarlijke stoffen op mijn bedrijf staan en hoe ze moeten handelen als de ventilatie uitvalt.”

“Ik vind het belangrijk om met veiligheid bezig zijn en dat we het ook als sector, samen doen.”

“Veehouders weten wat de impact is van werken met dieren. Als ergens in Nederland een stal afbrandt, dan raakt dat ons allemaal. Je moet je kunnen verantwoorden. Ik neem die verantwoordelijkheid en doe er alles aan om schade te voorkomen: in euro’s, in stagnatie en om zo snel mogelijk door te kunnen als ik een nieuwe vergunning nodig heb. Misschien ben ik wel voor niets verzekerd.”

Meer weten over het bouwadvies van Interpolis?

Neem contact op met je verzekeringsadviseur.