Elektra

Voorkom uitval door goed onderhoud

Uw elektrische installatie is essentieel voor verlichting, ventilatie, beveiliging en verwarming van uw bedrijf. Als u deze installatie goed onderhoudt, voorkomt u uitval. Wij geven u graag tips voor aanleg, gebruik en onderhoud van uw elektrische installatie.

Een elektrische installatie aanleggen met een opleveringsinspectie volgens NEN 1010

Let bij de aanleg van de elektrische installatie op de volgende punten: 
  • Laat uw elektrische installatie aanleggen en aanpassen door een erkend installateur.
  • Laat na elke aanpassing een opleveringsinspectie volgens de normen van de NEN 1010 uitvoeren.
NEN 1010 geeft (veiligheids)bepalingen voor de opbouw van laagspanningsinstallaties tot 1000 Volt. Bij het aanleggen, uitbreiden en aanpassen van laagspanningsinstallaties moet aan deze norm worden voldaan. Een opleveringsinspectie is onderdeel van de norm. De norm wordt genoemd in het bouwbesluit en is daarmee in de wet opgenomen. Zorg ervoor dat de opleverinspectie voldoet aan de bijlage 61F van deze norm.

Alle inspectie- en installatiebedrijven die een installatie volgens NEN 1010 aanleggen, mogen de opleveringsinspectie zelf uitvoeren. Om de kwaliteit van deze opleveringsinspectie te waarborgen, adviseren wij u om deze uit te laten voeren door een onafhankelijk inspectiebedrijf.

Lees deze tips wanneer u zelf elektra aanlegt of aanpast

Elke 5 jaar een inspectie

Een inspectie geeft inzicht in de onderhoudstoestand van uw elektrische installatie. Met dit inzicht kunt u onderhoud laten uitvoeren voordat problemen ontstaan. Een betrouwbare installatie, een veilig idee.

Laat uw elektrische installatie elke 5 jaar inspecteren via een SCIOS Scope 10 of SCIOS Scope 8 inspectie. 

De SCIOS Scope 10 en SCIOS Scope 8 inspectie zijn 5 jaar geldig. Plan een herinspectie rond de datum dat de geldigheid van een vorige inspectie eindigt.

Lees meer over elektra inspecties

Tijdelijk extra elektra aansluitingen nodig

Een vast stopcontact is altijd de beste en meest veilige oplossing
Als u geen gebruik kunt maken van vaste stopcontacten, kies dan voor een veilig alternatief. Want een simpele stekkerdoos kan leiden tot uitval van apparatuur, letsel en zelfs brand. Eén vonk in de buurt van brandbaar materiaal, zoals isolatie, is al genoeg. 

Stekkerdozen voor huishoudelijk gebruik zijn niet berekend op langdurige belasting
De kwaliteit hiervan is ongeschikt voor bedrijfsmatig gebruik. De kabels zijn vaak te dun of te lang. Als deze op de grond liggen, wordt er overheen gelopen of gereden. De binnendraden beschadigen dan snel. Vocht en vuil kunnen bij de bedrading komen. Dit kan tot kortsluiting leiden.

Lees meer over extra elektra aansluitingen

Anders naar je bedrijf kijken

Sinds Interpolis de elektra inspectie verplicht stelt op agrarische bedrijven, nam het aantal branden door elektra af met maar liefst 40%. Lees de ervaringen van andere agrarische ondernemers.

"Ik wil zelf gewoon zeker weten dat alles klopt"

“Ik zie keuringen niet als een verplichting. Ik wil zelf gewoon zeker weten dat alles in orde is”. Aldus perfectionist Rene van Kester van VannoVa R&A van Kester in Kwintsheul. “Als onze installaties het goed doen, bevordert dat de continuïteit van ons bedrijf. En de veiligheid van de medewerkers.”

"Het draait wel allemaal om mijn gewas"

Leon de Geus, akkerbouwer in Zeewolde:
“Je wilt dat de veiligheid op je bedrijf op orde is, want daar ligt je productie, je kapitaal. Daarom laat ik mijn elektrische installaties elke 4 of 5 jaar keuren. Het geeft mij een gerust gevoel als ik weet dat alles op orde is."

“Een keuring brengt in beeld wat er moet gebeuren” 

Melkveehouder Gert van Adrichem vindt brandveiligheid belangrijk en ziet nut in het uitwisselen van praktijkervaringen met collega’s. Hij heeft het lef om te laten zien wat beter kan. Daarom nodigde hij een studieclub uit bij de keuring. “De elektrakeuring, dat wil ik zelf!”

Wilco Lettink van inspectiebedrijf Arepa Inspexx

“Als een elektrische installatie goed is aangelegd, is het risico dat iets kan ontsteken klein. Zaken die na de aanleg zijn aangepast, zijn vaak gevaarlijk. Een uitbreiding die niet helemaal klopt, of een verdamper die te dicht bij het schermdoek hangt. Dat komt bij een keuring boven water.”