Kasdek vervangen

Wilt u het dak van uw kas vervangen of zonnepanelen plaatsen? Verhoog dan uw dakbelasting.

  Laat altijd de sterkte van uw kasconstructie berekenen!

  Veel tuinders vervangen momenteel polycarbonaat platen (of glas) 

  door sandwichpanelen, op kasdekken waar geen teelt plaatsvindt. De sandwichpanelen zijn lichtdicht en vergen weinig onderhoud. Dat biedt voordelen. Maar sandwichpanelen zijn ongeveer 5 keer zwaarder dan polycarbonaat platen. Dit heeft onder andere gevolgen voor de belasting die het dak kan dragen. Goed om daar vooraf bij stil te staan. We vertellen u graag waarom.

  Een dak moet sterk zijn, vooral bij sneeuw

  Het dak moet zijn eigen gewicht, het gewicht van installaties op het dak en het gewicht van sneeuw kunnen dragen. Daarnaast moet het bestand zijn tegen de belasting door wind. Dat vergt wat van de kasconstructie. Die kan in de meeste gevallen het nieuwe dak van sandwichpanelen best dragen. Maar het moet ook de hogere sneeuwbelasting van sandwichpanelen kunnen dragen. 

  Sneeuw kan ervoor zorgen dat een dak instort

  Daken van polycarbonaat zijn licht en zorgen ervoor dat de sneeuw langzaam smelt. De kans dat zo’n dak instort bij een flinke sneeuwbui is kleiner. Daken van sandwichpanelen zorgen er niet voor dat de sneeuw smelt en zijn zwaarder, zeker als daar ook nog installaties op liggen. In veel gevallen is dan de maximale belasting van de kasconstructie al bereikt of bent u er al overeen. Dat betekent dat het dak geen pak sneeuw meer kan dragen.

  Zonnepanelen plaatsen? Bereken de sterke van uw kas

  Houd bij elke verandering van uw dak rekening met de sneeuwbelasting en de toename van het gewicht van bijvoorbeeld de zonnepanelen. Er komt door zonnepanelen (als u deze aan 1 zijde van de nok monteert) ongeveer 12 tot 15 kilo per m2 bij op uw dak. Door de ligging van de zonnepanelen wordt sneeuw niet evenwichtig verdeeld over het dak. De druk van de sneeuw ligt op een aantal punten. Dat effect wordt nog sterker door verschuiving en naar beneden glijdende sneeuw. Dat moet de constructie wel kunnen dragen.

  Zwaarder dak kan ook leiden tot vervorming van de constructie

  Sneeuw kan leiden tot instorten, maar een vervorming van de constructie kan ook al vervelende gevolgen hebben. Als het dak zwaarder wordt, nemen de krachten op de constructie toe. Is de fundering dan nog sterk genoeg? En zijn de goten niet te licht?

  Schakel uw kassenbouwer in bij elke verandering aan uw dak

  Hij kan de sterkteberekening voor u maken.

  In deze voorbeeldberekening ziet u het verschil in gewicht:

   

    Polycarbonaat & sneeuw:
  Sandwichpaneel & zonnepaneel & sneeuw:
    40N/m2 + 420 N/m2 =
  460N/m2 of
  130N/m2 & 150 N/m2 & 567 N/m2
  847 N/m2 of
     46 kg per m2
   84,7 kg  per m2