Kasdek vervangen

Wil je het dek van je kas vervangen of zonnepanelen plaatsen? Let op de belasting ervan.

Laat altijd de sterkte van je kasconstructie berekenen!

Veel tuinders vervangen momenteel polycarbonaatplaten (of glas) 

door sandwichpanelen, van kassen waarin geen teelt plaatsvindt. De sandwichpanelen zijn lichtdicht en vergen weinig onderhoud. Dat biedt voordelen. Maar sandwichpanelen zijn ongeveer 5 keer zwaarder dan polycarbonaatplaten. Dit heeft gevolgen, onder andere voor de belasting die het dak kan dragen. Is je kas hierop berekend? Goed om daar vooraf bij stil te staan. We vertellen je graag waarom.

Een kasdek moet sterk zijn, vooral bij sneeuw

Het dek moet zijn eigen gewicht, het gewicht van zonnepanelen of andere installaties, en het gewicht van sneeuw kunnen dragen. Daarnaast moet het bestand zijn tegen de belasting door wind. Dat vergt behoorlijk wat van de kasconstructie. Die kan in de meeste gevallen het nieuwe dek van sandwichpanelen best dragen. Maar het moet ook de extra sneeuwlast op de sandwichpanelen kunnen dragen. 

Sneeuw kan ervoor zorgen dat een kasdek instort

Dekken van glas en polycarbonaat zijn lichtdoorlatend. Dat maakt dat de sneeuw kan afsmelten. De kans dat zo'n dek instort bij een sneeuwbui, is kleiner dan bij een met sandwichpanelen bekleed dek. Hier kan de sneeuw niet afsmelten. Ook zijn deze daken zwaarder, zeker als daar ook nog zonnepanelen op liggen. In de meeste gevallen is de maximale belasting van de kasconstructie dan al bereikt of zelf overschreden. Dat betekent dat het dek geen pak sneeuw meer kan verdragen, en dat het kasdek instort.

Zonnepanelen plaatsen? Bereken de sterkte van je kas

Houd bij elke verandering van je dek rekening met de sneeuwbelasting en de toename van het gewicht van bijvoorbeeld de zonnepanelen. Er komt door zonnepanelen (als je deze aan 1 zijde van de nok monteert) ongeveer 12 tot 15 kilo per m2 op je dek bij. Door deze ligging van de zonnepanelen wordt de sneeuw niet evenwichtig verdeeld over het dek. Doordat sneeuw gemakkelijk van de panelen schuift, zorgt dit voor een ongelijke verdeling van de sneeuwlast aan weerszijden van de nok. Er komt meer belasting op de goten; dat moet de constructie wel kunnen dragen.

Een zwaarder dek kan ook leiden tot vervorming van de constructie

Sneeuw kan leiden tot instorten, maar ook tot een vervorming van de constructie. Als het dek zwaarder wordt, nemen de krachten op de constructie toe. Het is belangrijk om te weten of de kasconstructie de extra belasting aan kan. Is de fundering dan nog sterk genoeg om de toegenomen belasting te dragen? Zijn de goten niet te licht uitgevoerd, en zijn de tralies sterk genoeg?

Schakel je kassenbouwer én je tussenpersoon in bij elke verandering aan je kasdek

De kassenbouwer kan de sterkteberekening voor je maken, en vertellen of je kasconstructie geschikt is voor sandwichpanelen en/of zonnepanelen. Ook is het belangrijk je tussenpersoon op de hoogte te stellen, voordat je investeert in sandwichpanelen en/of zonnepanelen op je kasdek. Zo kunnen de technische specialisten van Interpolis met je mee kijken, en weet je zeker of de verandering te verzekeren is.