Beperking brandrisico

Met de Interpolis Elektrakeuring controleren we het brandrisico van jouw elektrisch materieel.

Inspectie binnen 1 maand

De inspectie wordt in de meeste gevallen binnen 1 maand uitgevoerd.

Scherpe prijs

Je kunt de Interpolis Elektrakeuring tegen een scherp tarief kopen.

Wat is Interpolis Elektrakeuring?

Man in kas controleert elektrische installatie

Wat is het nut van een SCIOS Scope 10-keuring?

Eén van de grootste oorzaken van brand bij bedrijven is een defect of onveilige situatie in het elektrisch materieel. Door regelmatig een SCIOS Scope 10-keuring te laten uitvoeren beperk je het risico op het ontstaan van brand. Bovendien voldoe je hiermee aan de voorwaarden die veel verzekeraars stellen.

Hoe werkt de Interpolis Elektrakeuring?

Als je een Interpolis Elektrakeuring koopt, voert een SCIOS gecertificeerd bedrijf de inspectie uit. De inspecteur maakt samen met jou een rondgang over je bedrijf. Je krijgt tips om de brandveiligheid op je bedrijf te vergroten en de inspecteur benoemt aandachtspunten. Na het bezoek maakt de inspecteur een rapport. In dit rapport kun je zien of er afwijkingen zijn geconstateerd tijdens de inspectie van het elektrisch materieel. Als er afwijkingen zijn geconstateerd, dan geeft het rapport ook aan welke afwijkingen (gebreken) als eerste om een oplossing vragen.

Als je alles hebt hersteld, geef je dit door aan je verzekeraar.
Man controleert verdeelkast in kas

Wat controleert een inspecteur allemaal?

Bij een SCIOS scope 10 keurt de inspecteur het elektrisch materieel. De inspecteur kijkt daarbij naar alle elektrische onderdelen die bij jouw gebouw horen. Ook kijkt hij naar de omgeving van de apparaten en naar de losse installaties, bijvoorbeeld verlengsnoeren. Tijdens de inspectie voert hij een aantal tests uit. Bijvoorbeeld:

 • Controleren van de verdelers.
 • Meten van de isolatieweerstanden.
 • Testen van de aarding en aardlekschakelaar.
 • Detectie van hotspots met thermografie.
 • Controleren van de achterliggende installatie.
Meer informatie hierover vind je in het inspectieplan.

Samenwerking met AREPA Inspexx en Synorga

Voor de uitvoering van de Interpolis Elektrakeuring werken we samen met AREPA Inspexx en Synorga. Dit zijn onafhankelijke, SCIOS gecertificeerde inspectiebureaus met ruime ervaring in de agrarische sector.   

Om de keuring te kunnen uitvoeren, verwerkt een van beide inspectiebureaus jouw persoonsgegevens. Afhankelijk van wie de keuring op de door jou aangegeven bedrijfslocatie uitvoert, lees je in het privacystatement van AREPA Inspexx of Synorga welke gegevens in dat kader door dat inspectiebureau worden verwerkt en hoe het inspectiebureau omgaat met jouw gegevens.
 
Nog een keer de voordelen op een rij
 • Beperking van brandrisico elektrisch materieel.
 • Elektrakeuring meestal binnen 1 maand.
 • Scherpe prijs bij aankoop via Interpolis.

Interpolis Elektrakeuring

Ben je eigenaar van een bedrijf in een andere branche dan agrarisch? Dan is de Interpolis Elektrakeuring zakelijk voor jou geschikt. Ontdek de voordelen en prijzen.

Veelgestelde vragen

 • Waarom werken wij samen met AREPA Inspexx en Synorga?Voor de uitvoering van de Interpolis Elektrakeuring werken we samen met AREPA Inspexx en Synorga. Dit zijn onafhankelijke, SCIOS gecertificeerde inspectiebureaus.  

  Beide inspectiebureaus zijn zeer vakkundig en hebben ruime ervaring met inspecties op agrarische bedrijven.

  Voor het uitvoeren van de keuring verwerkt een van beide inspectiebureaus jouw persoonsgegevens. Afhankelijk van wie de keuring op de door jou aangegeven bedrijfslocatie zal uitvoeren, lees je in het privacystatement van AREPA Inspexx of Synorga welke gegevens in dat kader door dat inspectiebureau worden verwerkt en hoe het inspectiebureau omgaat met jouw gegevens.
 • Hoe vaak moet ik een SCIOS Scope 10-inspectie laten uitvoeren?Of en hoe vaak je een keuring moet laten uitvoeren verschilt per verzekeraar. Op je verzekeringsbewijs of in de voorwaarden van jouw brandverzekering(en) staat of een brandrisico-inspectie van elektrisch materieel (SCIOS Scope 10-inspectie) verplicht is en hoe vaak deze inspectie moet plaatsvinden. Meestal is dit iedere 3 tot 5 jaar.
 • Wat gebeurt er als ik het aantal schakel- en verdeelinrichtingen niet goed opgeef?Als je het juiste aantal schakel- en verdeelinrichtingen doorgeeft, wordt voldoende tijd ingepland voor de inspectie. We berekenen de prijs op basis van de informatie die je aan ons doorgeeft. Als deze informatie niet (helemaal) klopt of niet volledig is, heeft dit gevolgen voor de eerder ingeplande tijdsduur en de berekende kosten van de keuring. Als de keuring hierdoor langer duurt dan is ingepland, dan worden hiervoor extra kosten (meerwerk) bij jou in rekening gebracht. Het uurtarief voor meerwerk is € 95,- excl. btw. 
 • Wanneer kan de inspectie uitgevoerd worden?De keuringen vinden plaats op maandag tot en met vrijdag, tussen 06:00 en 16:00 uur. 
  Als je de keuring buiten de reguliere werktijden wilt laten uitvoeren geldt een opslag. Dit kun je bespreken bij de intake.  
 • Ontvang ik een herinnering voor de periodieke keuring?Het elektrisch materieel van jouw bedrijf verandert en veroudert in de loop van tijd. Het keuren van het elektrisch materieel is een momentopname. Daarom is het periodiek keuren belangrijk. Als je kiest voor een Interpolis Elektrakeuring, krijg je automatisch na 5 jaar een herinnering.
Meer vragen
 • Kan ik de Interpolis Elektrakeuring ook aanschaffen als het voor de brandverzekering niet verplicht is?Ja, dat kan. Het is altijd zinvol om jouw elektrisch materieel periodiek te laten inspecteren. Hiermee beperk je het risico op het ontstaan van brand.  
 • Hoelang duurt een SCIOS Scope 10-inspectie?Dat hangt af van de omvang van jouw bedrijf, de complexiteit en het aantal schakel- en verdeelinrichtingen. 
 • Moet ik bij de inspectie aanwezig zijn?Ja, je moet tijdens de inspectie zelf aanwezig zijn. De inspecteur kan dan uitleggen wat hij constateert.
 • Wat is een inspectierapport?Na het bezoek maakt de inspecteur een rapport. In dit rapport kun je zien of er afwijkingen zijn geconstateerd tijdens de inspectie van het elektrisch materieel. Als er afwijkingen zijn geconstateerd, dan geeft het rapport ook aan welke gebreken (afwijkingen) als eerste om een oplossing vragen 
 • Wanneer moet ik eventueel herstel uitvoeren?Als ernstige gebreken zijn geconstateerd, die acuut brandrisico opleveren, is direct herstel nodig. Gebreken die geen acuut brandrisico opleveren kun je eventueel tijdens regulier onderhoud laten herstellen. In het rapport dat je ontvangt, staat de hersteltermijn vermeld. 
 • Wat is een herstelverklaring?In een herstelverklaring geeft jouw installateur aan dat hij gebreken uit het inspectierapport heeft hersteld. De installateur ondertekent deze herstelverklaring, daarna stuur je deze naar het inspectiebureau dat de keuring heeft uitgevoerd (AREPA Inspexx of Synorga) zodat het elektrisch materieel kan worden afgemeld in het SCIOS-portaal. Als bewijs van deze afmelding ontvang je dan een SCIOS verklaring.   
 • Is de Interpolis Elektrakeuring ook bruikbaar voor de controlemeting van mijn assimilatiebelichting?Nee, de Interpolis Elektrakeuring is hiervoor niet geschikt. Dit is een aparte inspectie waarvoor specifieke kennis nodig is. Lees welke bedrijven deze controlemeting voor je kunnen uitvoeren.
Minder vragen

Contact

Heb je een vraag, opmerking of klacht over Elektrakeuring? Neem contact met ons op. Je ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Contactgegevens
Maandag tot en met vrijdag: 8:30 – 17:00 uur.