Investeren en innoveren in de open teelt?

Het Innovatiefonds Hagelunie geeft financiële ondersteuning aan innovatieve projecten in de land- en tuinbouw. Het bestuur roept ondernemers op om hun ideeën in te dienen. Want alleen met innovatie kunnen we samen een toekomstbestendige sector bouwen.
2 mannen zitten gehurkt op een akker en zijn in gesprek met elkaar.

'De mooiste plannen beginnen bij de ondernemers'

Daarom kan iedereen met een idee bij het bestuur van het Innovatiefonds Hagelunie aankloppen. Als je je plannen kunt toetsen, ontwikkelen en vervolgens delen zorg je voor een toekomst­bestendige sector. Een belangrijke voorwaarde is dat de opgedane kennis actief wordt gedeeld en openbaar wordt gemaakt. Zo heeft de hele sector er voordeel bij. Alle voorwaarden en de procedure kun je lezen op de website innovatiefondshagelunie.nl.

Jaap Breugem, manager Interpolis Agro en directeur van het Innovatiefonds: 'Een ondernemer die een aanvraag indient, moet zijn nek uit willen steken. Hij moet bereid zijn hier tijd of arbeid in te steken. Bijvoorbeeld door een medewerker op een project te zetten.' Laagdrempeligheid is het sleutelwoord. 'Een aanvraag hoeft geen centimeters dik projectvoorstel te zijn', benadrukt Leon de Geus. 'Houd het bij een paar A4'tjes: helder, kort en krachtig.' Die laagdrempeligheid wordt ook nog eens vergroot door het bestuur zelf dat de plannen beoordeelt, stelt hij. 'We zijn allemaal actieve, praktiserende ondernemers.'

Een mooi voorbeeld: beschikbaarheid van zoet water in Schouwen-Duiveland

Door het ontbreken van voldoende zoet water is het teeltrisico in dit gebied hoog. Opbrengsten en kwaliteit van het gewas vallen vaak tegen, daardoor zijn opbrengsten laag en blijft er weinig geld over voor innovatie. Kortom, zonder zoet water is er weinig toekomst voor de agrarische sector op Schouwen-Duiveland.

Om het gebied wel een duurzame toekomst te bieden, sloegen een aantal initiatiefnemers de handen ineen. Ze ontwikkelden met de agrariërs een plan om zoet water via een pijpleiding aan te voeren en te verdelen op het eiland. Ze dienden dit plan in bij Innovatiefonds Hagelunie en kregen financiële steun, waardoor er een haalbaarheidsstudie gedaan kon worden.

'Dit is 1 van de voorbeelden, die laten zien hoe waardevol het Innovatiefonds Hagelunie kan zijn', stelt manager Interpolis Agro en directeur van het Innovatiefonds, Jaap Breugem. 'Willen we toekomst in onze sector houden, dan is het belangrijk blijvend te investeren en innoveren.'

In de plantaardige sector liggen veel uitdagingen

Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie, ziekten en plagen, duurzaamheid en arbeid. De rol van een verzekeraar als Interpolis binnen dit fonds is dan ook voor de hand liggend. 'Behalve dat we door innovatie de toekomst van het bedrijfsleven, onze klanten, willen ondersteunen, willen we met het fonds ook de efficiency verbeteren en de schade beperken. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de versterking van de weerbaarheid en de bedrijfscontinuïteit', zegt Breugem.

Een bijdrage vanuit het Innovatiefonds is vaak ook gewoon noodzaak om erger te voorkomen, stelt De Geus. 'We hebben bijvoorbeeld het project Toekomstbestendige en duurzame uienteelt lopen. In Zeeland is de uienoogst al 2 jaar mislukt vanwege droogte en het verbod op beregenen. Met financiële steun vanuit het Innovatiefonds wordt hier onderzoek gedaan, onder andere naar drip­druppel­irrigatie. Dat blijkt erg goed te werken.'

Zulke onderzoeken zetten mij als ondernemer aan het denken

Dat deze kennis actief wordt gedeeld, lijkt voor hem als akkerbouwer in de Flevopolder wellicht niet de moeite waard. Maar De Geus ziet dat anders: 'Wij gebruiken nog gewoon de traditionele haspels, maar zulke onderzoeken zetten je wel aan het denken. Zij benutten het water nu heel efficiënt. Hoe efficiënt zijn wij eigenlijk met water bezig en kunnen we dat misschien verbeteren?'

Dat vindt hij dan ook het mooie aan het fonds. 'Het is fantastisch om te zien dat er vanuit mooie ideeën praktische technieken en methodes ontstaan, waar anderen ook iets mee kunnen. Dat is echt iets om trots op te zijn. Het is die energie, die ondernemersdrive die het mooi maakt', voegt Breugem eraan toe. 'Hoe krijgen we dingen wel mogelijk?'

We roepen je als ondernemer op om je plan bij ons in te dienen

Waar ligt jouw uitdaging? Leon de Geus: 'Ik daag je uit. Pak het op, schrijf een plan en klop bij ons aan!'