Veilig werken met machines in de open teelten

De meeste ongelukken in de agrarische en groene sector gebeuren met machines. Veel voorkomende oorzaken zijn schuiven, kantelen of onjuist gebruik. Als je machines op de juiste wijze gebruikt en de veiligheidsvoorschriften volgt, kun je ongevallen voorkomen. Lees onze tips voor goed onderhoud en de juiste instructies aan je medewerkers.
Een mechanische aardappelrooier op een akker.

Geef je medewerkers duidelijke instructies

  • Neem de tijd om (nieuwe) medewerkers op te leiden voor het gebruik van machines. Geef duidelijke werkinstructies aan alle medewerkers. En geef ze regelmatig een opfriscursus.
  • Geef je medewerkers duidelijke instructies in hun eigen taal én controleer of ze de instructie goed hebben begrepen. En in de praktijk brengen.
  • Laat je medewerkers alleen die machines bedienen waarvoor ze zijn opgeleid.
  • Hang machine-instructiekaarten op in de buurt van de machine.
  • Spreek je medewerkers erop aan als je ziet dat ze onveilig werken met een machine.
  • Zorg dat je medewerkers gevaarlijke situaties en ongevallen met machines altijd melden.

Veilige machines, waar moet je op letten?

  • Werkt de machine nog zoals die hoort te werken?
  • Zitten alle veiligheidsvoorzieningen nog op de machine en werken ze? Controleer voor gebruik of de beveiligingen aan staan.
  • Zijn de afschermingen en beschermingen zo geplaatst dat medewerkers er niet gemakkelijk omheen, overheen, doorheen of onderdoor kunnen werken?
  • Hebben alle machines (gebouwd na 1 januari 1995) een officiële CE-markering en zijn oudere machines beoordeeld?

Laat je machines regelmatig onderhouden door een deskundige, volgens opgave van de fabrikant of leverancier. Zorg tijdens het onderhoud ook voor controle van alle veiligheidsfuncties, en los eventuele problemen op voordat je de machines gebruikt.

Meer weten over machineveiligheid?

In de Arbocatalogus lees je alles over machineveiligheid en over veiligheidsregels voor speciale machines of activiteiten.

Je risico’s inventariseren en vaststellen hoe je deze kunt verkleinen? Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hiervoor een waardevol instrument.