Controleer je alarmkiezer.

Netwerkproviders faseren 2G en 3G netwerken uit in de periode januari 2022 tot en met 2025.
De netwerken worden vervangen door 4G en 5G telefonie. Het voordeel van het 4G en 5G netwerk is dat het meer data kan verzenden. Een nadeel is dat veel GSM uitvoeringen van alarmkiezers, vaak van voor 2020, op deze netwerken niet meer functioneren.

Je alarmkiezer werkt misschien nu al niet op het GSM netwerk.

Je merkt dit probleem niet op, omdat je alarm meestal als 1e via de vaste lijn uitbelt. De GSM verbinding is een back-up. Op het moment dat de netwerkprovider stopt met 2G en 3G kan je alarmkiezer geen signalen meer verzenden via het GSM netwerk. Kiezers die alleen via het GSM netwerk uitbellen geven geen alarmmeldingen meer.
Zo test je of jouw alarmkiezer doorbelt via het mobiele netwerk

Zo test je of jouw alarmkiezer doorbelt via het mobiele netwerk.

  1. Ontkoppel de vaste telefoonlijn van je alarmkiezer. De alarmkiezer kan dan alleen het GSM netwerk gebruiken.
  2. Haal de spanning van de alarmkiezer. Dit doe je door de stekker uit het stopcontact te trekken.
  3. Je kunt nu testen of er een alarmmelding binnenkomt via de GSM verbinding. Lukt dit niet, of heb je twijfels? Neem dan contact op met je leverancier of installateur. 

Zorg dat je alarmeringssysteem op tijd voldoet aan de nieuwe standaard.

Controleer of je alarmkiezer verbinding heeft met het 4G netwerk. Doe dit vóór je netwerkprovider aanpassingen doet. Dit geldt voor alle toepassingen van alarmering via de GSM-verbinding: van stal tot kas, van opslagplaats tot industrieterrein, van boot tot huis. Maar bijvoorbeeld ook voor beregeningspompen, tractoren en dieselaggregaten. Het is belangrijk dat cruciale (klimaat)alarmering werkt! 
Alarmkiezer. Controleer of de doormelding van jouw alarm nog werkt.

Het niet ontvangen van een alarm kan bij een agrarisch bedrijf verstrekkende gevolgen hebben.

Als je verstoring of uitval van regelapparatuur niet op tijd opmerkt, kan dat leiden tot verstikking bij dieren, bederf van producten of het niet op tijd opmerken van een brand. 

Meer weten over betrouwbare alarmering?

Elk bedrijf is anders en regelapparatuur kan falen, techniek verandert snel. Onze agrarisch specialisten adviseren je graag wat in jouw situatie de beste oplossing is. Neem contact op met je verzekeringsadviseur voor meer informatie.