Extra elektra aansluitingen

Onze tips voor de aanleg van extra elektrische aansluitingen

 • Rol kabelhaspels altijd helemaal af en koppel geen verlengsnoeren aan elkaar. U voorkomt hiermee dat zich plaatselijk veel warmte ontwikkelt. 
 • Gebruik stekkerdozen alleen als u tijdelijk extra aansluitpunten nodig hebt. In alle gevallen geldt: vaste stopcontacten die deskundig zijn aangelegd, zijn altijd beter.

Tijdelijk extra aansluitpunten nodig?

Let dan op de volgende punten:
 • De beste oplossing? Kies voor een zwerfkast. Dit is een mobiele stoppenkast met stopcontacten. Hierbij heeft elke contact zijn eigen zekering en aardlekschakelaar. Handig en veilig. 
 • Hang stekkerdozen op en leid de kabels via kabelgoten. U voorkomt hiermee dat de kabels kapot worden gelopen of gereden.  
 • Houd stekkerdozen altijd uit de buurt van brandbare materialen zoals isolatie, inpakmateriaal, hooi- of stro, resten houtkrullen. U voorkomt hiermee dat vonken of oververhitting brand veroorzaken. 
 • Let op de lengte van de kabel: hoe korter hoe beter. In lange kabels kan zich plaatselijk veel warmte ontwikkelen. Daarnaast werkt de beveiliging niet als de doorgang van stroom belemmerd wordt (hoge leidingweerstand). 
 • Let op de omvang van de kabel. De dikte hiervan moet passen bij het vermogen. 
 • Zorg dat de juiste zekering voor de verdeelstekker is geplaatst. 
 • Controleer de omhulling van kabels op beschadiging. Vervang beschadigde kabels of de totale stekkerdoos. Gooi kapotte materialen meteen weg. 
 • Laat kabels nooit onder deuren of tapijten liggen. De kabel slijt dan snel. 
 • Spijker verlengsnoeren nooit vast. Gebruik kabels nooit om spullen aan op te hangen. 
 • Gebruik geaarde draden.