Elektra inspectie voor melkveehouders.

Wat is het nut?

Melkveehouder Gert van Adrichem ontving zijn studieclub, de brandweer en een elektra inspecteur op zijn bedrijf. Waarom? Hij vindt brandveiligheid belangrijk en ziet nut in het uitwisselen van praktijkervaringen.

Als de elektra inspecteur er is, lopen hij en Gert naar de hoofdverdeler. Gauw wat dingen bekijken voor de groep compleet is. Bij de 1e meting signaleert de inspecteur meteen een warme zekeringshouder. Gert reageert: 'De installatie is van 2005, er waren al eerder problemen in de hoofdverdeler. De installateur heeft die toen opgelost, de zekering is vervangen. En nu is dat ding weer warm, hoe kan dat? Ik wil graag dat het hier veilig is.'

Je ziet het niet met het blote oog.

De inspecteur legt rustig uit: 'Een klein puntje vervuiling door inbranden betekent dat er rondom de zekering geen volledig contact gemaakt wordt. Dan ontstaat er warmte. Je kunt de schroefkoppen schoonhouden en af en toe aandraaien, om te voorkomen dat ze inbranden.'

Om de beurt 'op elektra inspectie'.

De studieclub gaat in 2 groepen uiteen. Om de beurt mogen ze mee met de elektra inspecteur die steeds meer vragen krijgt over voltage, spanning, aarde. Iemand zegt: 'Normaal kijk ik hoe de koeien erbij staan, nu kijk ik met heel andere ogen naar het bedrijf van Gert.'
Gert van Adrichem en een elektra inspecteur staan op de trap bij de melkput in het melkveebedrijf van Gert.

De veehouders krijgen tips.

  • Zorg dat je de verdeelkast schoonhoudt. Dat doe je door de kast goed af te dichten. Ongedierte dat aan snoeren knaagt moet je voorkomen, want open draden langs isolatiemateriaal, dat is levensgevaarlijk!
  • Het gesprek komt op aanrakingsgevaar en de verantwoordelijkheid voor personeel. De aanwezigen bekijken de verdeelkast met de warmtemeter. 'Daar sta je niet bij stil, hoe warm dat wordt.'
  • Elke aardlekschakelaar heeft een testknop, meestal blauw of met een blauwe T. Gebruik die testknop 1 keer per jaar. Dat is even vervelend, maar je weet daarna wel of het werkt. Je voert een soort meting uit en je houdt het mechanisme in beweging. 

Bewust zijn van 'good housekeeping'.

De rondgang is gericht op wat beter kan. Iemand wil weten: 'Hoe staat dit bedrijf er nu echt voor, wat is hier goed geregeld?' Daar heeft de elektra inspecteur met Gert al over gesproken: 'Op dit bedrijf zie ik normale bedrijfsrisico's. En wat hier echt goed geregeld is:

  • De ondernemer wil het hier goed regelen. Met aandacht voor het onderhoud en (her)inspectie van de elektrische installatie.
  • Gert heeft het lef om jullie allemaal te laten zien wat beter kan.
  • Hij kijkt breder dan zijn eigen vakgebied.'

'De elektra inspectie, dat wil ik zelf!'

Gert van Adrichem: 'Met een elektra inspectie breng je in beeld wat er moet gebeuren. Je houdt het in beeld en onder de aandacht. De kosten vielen me eigenlijk wel mee.'
Over Gert van Adrichem

Gert runt een melkveehouderij in Fijnaart. Hij teelt gras en mais en doet het landwerk zelf. Gert neemt deel aan de sectorraad veehouderij van Interpolis. Daar is gesproken over het nut van een elektra inspectie, en over wat de inspectie in de intensieve veehouderij heeft opgeleverd. Sinds Interpolis de elektra inspectie verplicht stelt op agrarische bedrijven, nam het aantal branden door elektra af. Voor Gert is dat de reden om zelf te willen ervaren wat zo'n elektra inspectie inhoudt, en om zijn studieclub daarbij te betrekken.


Meer weten over de voordelen?