Elektra inspectie

Kies een inspectie die bij je past. 

Inspectie elektra

Welke elektra inspectie is nodig voor jouw bedrijf? Moet je de inspectie afmelden bij SCIOS? Je leest dit op je verzekeringsbewijs. 

Inspectie zonnestroominstallatie

Wanneer moet je je zonnestroominstallatie laten inspecteren? Moet je de inspectie afmelden bij SCIOS? Je leest dit op je verzekeringsbewijs. 

Kies een elektra inspectie die bij je past.

Man met beschermende handschoenen en helm op doet een elektrakeuring

SCIOS Scope 10 inspectie

De SCIOS Scope 10 inspectie is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico's. Deze methode brengt de brandveiligheid van installaties in kaart. De inspecteur kijkt ook naar de aangesloten apparatuur. De beoordeling houdt rekening met de manier waarop je de elektrische installatie gebruikt.

We adviseren je om te kiezen voor  een bedrijf met ervaring in de agrarische sector. Wil je ook voldoen aan de Arbowet? Kies dan voor een aanvullende Scope 8 inspectie.
Warmtemeter

SCIOS Scope 8 inspectie

De SCIOS Scope 8 inspectie geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspannings-installaties. Het doel van deze inspectie is om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen.

De Arbowet geeft aan dat je werknemers veilig moeten kunnen werken. Als je een SCIOS Scope 8 inspectie laat uitvoeren, en de gebreken herstelt, dan voldoe je voor je elektrische installatie aan de Arbowet. Je kunt deze inspectie laten uitvoeren als aanvulling op de SCIOS Scope 10.
Man doet een elektrakeuring op een agrarisch bedrijf

Opleveringsinspectie volgens NEN 1010

NEN 1010 geeft (veiligheid)bepalingen voor de opbouw van laagspannings-installaties tot 1.000 Volt. Een opleverings-inspectie is onderdeel van de norm. In bijlage 61f van de NEN 1010 staat waar een opleverings-inspectie aan moet voldoen. Een erkend installateur of inspecteur heeft deze norm en de bijlage.

Alle bedrijven die een installatie volgens NEN 1010 aanleggen, mogen de opleveringsinspectie zelf uitvoeren. Om de kwaliteit van deze opleveringsinspectie te waarborgen, adviseren wij je om deze uit te laten voeren door een onafhankelijk inspectiebedrijf.
Schermdoek in een kas

Controlemeting assimilatiebelichting

Heb je een belichtingsinstallatie voor de teelt ? Laat dan, aanvullend op de SCIOS Scope 10 inspectie, een controlemeting assimilatiebelichting uitvoeren.

Wat is het?
Deze controlemeting is specifiek gericht op de belichtingsinstallatie en verkleint het risico dat het schermdoek vlam vat.

Wie mag het uitvoeren?
Interpolis maakte afspraken met een aantal inspectiebedrijven over de manier van meten en controleren van de belichtingsinstallatie. 

Inspectie zonnestroominstallatie

Zonnepanelen op een grasveld, met op de achtergrond een windmolen.

SCIOS Scope 12 inspectie

SCIOS Scope 12 is een methode voor het beoordelen van de complete zonnestroominstallatie. De methode brengt de elektrische veiligheid en brandveiligheid van de installatie in kaart.

De eerste inspectie is uitgebreider dan een herinspectie. Dat komt omdat de kwaliteit van de installatie, de veiligheid van de aanleg en de draagkracht van het dak extra aandacht krijgt. Bij de herinspectie gaat het vooral om de conditie van de installatie.

Wat gebeurt er bij een elektra inspectie?

Een elektra inspectie bestaat uit:

 • visuele inspectie;
  De elektra-inspecteur loopt samen met jou je hele bedrijf over. Je krijgt tips om de brandveiligheid op je bedrijf te verbeteren en hoort welke punten aandacht nodig hebben.
 • meting en beproeving;
 • rapportage van de bevindingen;
  Na het bezoek maakt de elektra-inspecteur een rapport. In dit rapport kun je zien of je installatie aan de veiligheidseisen voldoet. Als er problemen zijn, dan geeft het rapport ook aan welke gebreken, afwijkingen en defecten opgelost moeten worden.
 • na herstel, afmelden van de inspectie in SCIOS portaal:
  Als de gebreken, afwijkingen en defecten zijn hersteld, controleert het inspectiebureau het herstel. Daarna meldt de inspecteur de inspectie af bij het SCIOS. Je ontvangt een ‘verklaring van de afmelding’. Controleer goed of hierop staat dat de installatie geen constateringen meer kent.
   

Wie mag deze elektra inspectie uitvoeren?
Op de website van SCIOS vind je een actueel overzicht van bedrijven die een SCIOS inspectie voor je kunnen uitvoeren. Je kunt de inspectie ook aanvragen via de Interpolis webshopJouw voordelen: snel een afspraak, een scherpe prijs, en een herinnering als het tijd is voor herinspectie.