Elektra inspectie

Kies een elektra inspectie die bij u past

Laat de elektra inspectie uitvoeren door een gecertificeerde elektra inspecteur. Hij maakt samen met u een rondgang over uw bedrijf. U krijgt tips om de brandveiligheid op uw bedrijf te verbeteren en aandachtspunten worden benoemd. Na het bezoek maakt de elektra inspecteur een rapportage. In de rapportage kunt u zien of uw installatie aan de veiligheidseisen voldoet. Als er problemen zijn, dan geeft de rapportage ook aan welke gebreken als eerste om een oplossing vragen.

Is er op uw bedrijf nog brandbaar schermdoek aanwezig?
Kies dan de juiste elektra inspectie op www.interpolis.nl/schermdoek.

SCIOS Scope 10 inspectie

Wat is het?
De SCIOS Scope 10 inspectie is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s. De methode brengt de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart. De beoordeling houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt en met de omgeving.

Wie mag deze elektra inspectie uitvoeren? 
Op de website van Scios vindt u een actueel overzicht van bedrijven die SCIOS Scope 10 inspectie voor u kunnen uitvoeren.

U kunt de inspectie ook aanvragen via onze dienstenpartner PincAgro.

Waar bestaat de SCIOS Scope 10 inspectie uit?
De SCIOS Scope 10 inspectie bestaat uit:

  • visuele inspectie
  • meting en beproeving
  • rapportage van de bevindingen

SCIOS Scope 8 inspectie

Wat is het?
De SCIOS Scope 8 inspectie geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties, met als doel om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Deze elektra inspectie richt zich op uw totale elektrische installatie. De Arbowet geeft aan dat uw werknemers veilig moeten kunnen werken.

Keurt en herstelt u uw installatie door een SCIOS Scope 8 inspectie, dan voldoet u voor uw elektrische installatie aan de Arbowet.

Wie mag de elektra inspectie uitvoeren?
Op de website van Scios vindt u een actueel overzicht van bedrijven die een SCIOS Scope 8 inspectie voor u kunnen uitvoeren. 

U kunt de inspectie ook aanvragen via onze dienstenpartner PincAgro.

Waar bestaat de SCIOS Scope 8 inspectie uit?
De inspectie bestaat uit:

  • visuele inspectie
  • meting en beproeving
  • rapportage van de bevindingen
Kiest u voor een SCIOS Scope 8 inspectie, laat dan alle onderdelen uitvoeren. Dan kunt u deze inspectie ook gebruiken voor uw verzekering.