Elektra inspectie

Kies een elektra inspectie die bij je past.

Op je verzekeringsbewijs staat welke elektra inspectie nodig is voor jouw bedrijf. Wil je ook voldoen aan de Arbowet? Kies dan voor een aanvullende inspectie. Laat de elektra inspectie uitvoeren door een SCIOS gecertificeerd inspectie bedrijf. Je kunt daarbij kiezen voor een bedrijf met ervaring in de agrarische sector.

Wat gebeurt er bij een elektra inspectie?

De elektra-inspecteur maakt met jou een rondgang over je bedrijf. Je krijgt tips om de brandveiligheid op je bedrijf te verbeteren en hoort welke punten aandacht nodig hebben. Na het bezoek maakt de elektra-inspecteur een rapport. In dit rapport kun je zien of je installatie aan de veiligheidseisen voldoet. Als er problemen zijn, dan geeft het rapport ook aan welke gebreken opgelost moeten worden. 

Een elektra inspectie bestaat uit:

  • visuele inspectie,
  • meting en beproeving,
  • rapportage van de bevindingen.
Man met beschermende handschoenen en helm op doet een elektrakeuring

Vraag de SCIOS Scope 10 inspectie aan in onze webshop.

Wat is het?

De SCIOS Scope 10 inspectie is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico's. Deze methode brengt de brandveiligheid van installaties in kaart. Ook de daarop aan te sluiten apparatuur wordt bekeken. De beoordeling houdt rekening met de manier waarop je de elektrische installatie gebruikt.


Wie mag deze elektra inspectie uitvoeren?

Op de website van SCIOS vind je een actueel overzicht van bedrijven die een SCIOS inspectie voor je kunnen uitvoeren. Je kunt de inspectie ook aanvragen via de Interpolis webshop.


Jouw voordelen: snel een afspraak, een scherpe prijs, en een herinnering als het tijd is voor herinspectie.

Warmtemeter

Kies voor onze SCIOS Scope 8 inspectie.

Wat is het?

De SCIOS Scope 8 inspectie geeft veiligheids­bepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspannings­installaties. Het doel van deze inspectie is om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen.

De Arbowet geeft aan dat je werknemers veilig moeten kunnen werken. Als je je installatie keurt met een SCIOS Scope 8 inspectie, en de gebreken herstelt, dan voldoe je voor je elektrische installatie aan de Arbowet. Je kunt deze inspectie laten uitvoeren als aanvulling op de SCIOS Scope 10.


Wie mag de elektra inspectie uitvoeren?

Op de website van SCIOS vind je een actueel overzicht van bedrijven die een SCIOS inspectie voor je kunnen uitvoeren. Je kunt de inspectie ook aanvragen via de Interpolis webshopKies je voor alleen een SCIOS Scope 8 inspectie? Laat dan alle onderdelen uitvoeren.

Man doet een elektrakeuring op een agrarisch bedrijf

Opleveringsinspectie volgens NEN 1010.

NEN 1010 geeft (veiligheids)bepalingen voor de opbouw van laagspannings­installaties tot 1.000 Volt. Bij het aanleggen, uitbreiden en aanpassen van laagspannings­installaties moet volgens de wet aan deze norm worden voldaan. Een opleverings­inspectie is onderdeel van de norm. In bijlage 61f van de NEN 1010 staat waar een opleverings­inspectie aan moet voldoen. Een erkend installateur of inspecteur heeft deze norm en de bijlage.


Alle bedrijven die een installatie volgens NEN 1010 aanleggen, mogen de opleverings­inspectie zelf uitvoeren. Om de kwaliteit van deze opleverings­inspectie te waarborgen, adviseren wij je om deze uit te laten voeren door een onafhankelijk inspectiebedrijf.

Zonnepanelen op een grasveld, met op de achtergrond een windmolen.

De Scope 12 inspectie: voor zonnepanelen.

SCIOS Scope 12 is een methode voor het beoordelen van de complete zonnestroom­installatie. De methode brengt de elektrische veiligheid en brandveiligheid van de installatie in kaart.
Schermdoek in een kas

Is er op je bedrijf nog brandbaar schermdoek aanwezig?

Kies dan de juiste elektra inspectie.