Elektra inspectie

Kies een elektra inspectie die bij je past

Laat een elektra inspectie uitvoeren door een erkende elektra inspecteur. Hij maakt samen met jou een rondgang over je bedrijf. Je krijgt tips om de brandveiligheid op je bedrijf te verbeteren en hoort welke punten aandacht nodig hebben. Na het bezoek maakt de elektra inspecteur een rapport. In dit rapport kun je zien of je installatie aan de veiligheidseisen voldoet. Als er problemen zijn, dan geeft het rapport ook aan welke gebreken als eerste opgelost moeten worden. Een elektra inspectie bestaat uit:

  • visuele inspectie;
  • meting en beproeving;
  • rapportage van de bevindingen.
Man met beschermende handschoenen en helm op doet een elektrakeuring

Vraag de SCIOS Scope 10 inspectie aan via onze webshop

wat is het

De SCIOS Scope 10 inspectie is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s. De methode brengt de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart. De beoordeling houdt rekening met de manier waarop je de elektrische installatie gebruikt.


Wie mag deze elektra inspectie uitvoeren?

Op de website van SCIOS vind je een actueel overzicht van bedrijven die een SCIOS Scope 10 inspectie voor je kunnen uitvoeren. Je kunt de inspectie ook aanvragen via de Interpolis webshop.


Jouw voordelen: snel een afspraak, een scherpe prijs en een herinnering als het tijd is voor herkeuring.

Warmtemeter

SCIOS Scope 8 inspectie

Wat is het?

De SCIOS Scope 8 inspectie geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Het doel van deze inspectie is om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. De Scope 8 inspectie richt zich op je totale elektrische installatie.

De Arbowet geeft aan dat je werknemers veilig moeten kunnen werken. Als je je installatie keurt met een SCIOS Scope 8 inspectie, en de gebreken herstelt, dan voldoe je voor je elektrische installatie aan de Arbowet.


Wie mag de elektra inspectie uitvoeren?

Op de website van SCIOS vind je een actueel overzicht van bedrijven die een SCIOS Scope 8 inspectie voor je kunnen uitvoeren. Kies je voor een SCIOS Scope 8 inspectie, laat dan alle onderdelen uitvoeren. 

Man doet een elektrakeuring op een agrarisch bedrijf

Opleveringsinspectie volgens NEN 1010

NEN 1010 geeft (veiligheids)bepalingen voor de opbouw van laagspanningsinstallaties tot 1000 Volt. Bij het aanleggen, uitbreiden en aanpassen van laagspanningsinstallaties moet volgens de wet aan deze norm worden voldaan. Een opleveringsinspectie is onderdeel van de norm. In bijlage 61f van de NEN 1010 staat waar een opleveringsinspectie aan moet voldoen. Een erkend installateur of inspecteur heeft deze norm en de bijlage.


Alle bedrijven die een installatie volgens NEN 1010 aanleggen, mogen de opleveringsinspectie zelf uitvoeren. Om de kwaliteit van deze opleveringsinspectie te waarborgen, adviseren wij je om deze uit te laten voeren door een onafhankelijk inspectiebedrijf.

Schermdoek in een kas

Is er op je bedrijf nog brandbaar schermdoek aanwezig?

Kies dan de juiste elektra inspectie.