Succesvolle en duurzame installatie extra schermen

We zien steeds meer glastuinbouw­ondernemers investeren in extra schermen in de kas. Een mooie ontwikkeling die bijdraagt aan de wettelijke energiebesparingsplicht. Goed voor milieu en portemonnee. Niet alle kassen zijn direct geschikt voor een 2e of 3e scherm, soms is een aanpassing aan de kasconstructie nodig. Hoe zorg je voor een juiste installatie en daarmee een succesvolle duurzame investering?

Denken in oplossingen.

'Er zijn oplossingen te bedenken om een schermaanpassing verantwoord uit te voeren. Hierover zijn we ook in gesprek met adviseurs, kassenbouwers, installateurs en schermfabrikanten', aldus technisch specialist glastuinbouw Theo Herngreen. Hij ziet veel aanpassingen van scherminstallaties.
Theo Herngreen, technisch specialist glastuinbouw.
Theo Herngreen: 'Niet iedere kas is geschikt voor een 2e of 3e scherm'.

Extra kracht op kopgevel en kasdek.

Theo waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke situaties voor de kas én de medewerkers. 'Niet iedere kas is geschikt voor een 2e of 3e scherm. Kasconstructies kunnen overbelast en daarmee beschadigd raken. Door de zware belasting kan de kopgevel bezwijken door de trekkracht, de goot wegdraaien, of extra glasbreuk ontstaan. Elke scherminstallatie heeft zijn eigen belasting. Of dit nu een trekduwinstallatie betreft of een trekdradensysteem dat aan de kasgevel bevestigd en geïnstalleerd wordt. Met ieder extra scherm komt extra kracht op de kopgevel te staan, en daarmee op het kasdek. Vraag jezelf af of de kopgevelkolommen en de goten deze extra krachten er wel bij kunnen hebben. Dat inzicht krijg je bij een sterkteberekening die rekening houdt met de aangepaste situatie. Je kassenbouwer of constructeur kan hierbij helpen.

Welke sterkteberekeningen zijn er nodig?

  • Een Casta of andere constructieve berekening maakt inzichtelijk wat de extra belasting is, en wat de benodigde kracht van de kopgevel en kruisschoren is. Met deze berekening kan ook inzichtelijk gemaakt worden of versterking van de kasconstructie nodig is.
  • Je kassenbouwer kan je helpen met een GlazenStad-berekening. Dit programma berekent de extra belasting op de (eind)goten.

Verbindingen op de juiste plek en met de juiste kwaliteit.

Het is belangrijk dat de verbindingen op de juiste plek zitten. Door de extra scherminstallatie zakt de kruisschoor verder onder de goot. En voldoen de kruisschoren nog? Deze zijn van invloed op de sterkte van de kas. Ook dit zijn punten waarbij je installateur of kassenbouwer kan helpen.

Heb je plannen voor een extra scherm?

Betrek je verzekeringsadviseur er dan op tijd bij. Het liefst vóór de aanschaf. Die kan je adviseren en in contact brengen met een risicodeskundige of een technisch specialist van Interpolis. Zo heb je toegang tot kennis over veilige sterke kassen, en een verantwoorde en betrouwbare installatie van je 2e of 3e schermdoek.