Interpolis ondersteunt innovaties in de glastuinbouw

Ondersteuning praktijkgerichte innovatie nu ook via Innovatiepact
Als grootste glastuinbouwverzekeraar, actief in Nederland en het buitenland, helpt Interpolis de tuinbouw bij het beperken van risico’s die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Hierbij werkt Interpolis nauw samen met glastuinbouwondernemers, kassenbouw, toeleveranciers  en organisaties die weten wat er leeft in de tuinbouwsector. Rondom innovatie werkt Interpolis onder andere samen met HortiQ, Hortivation en het Innovatie Fonds Hagelunie
Man in kas glastuinbouw met iPad in zijn hand
Vanaf 2021 neemt Interpolis ook deel aan het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Bart Stengs, sectormanager glastuinbouw: “Met de glastuinbouw staan we voor mooie uitdagingen en vernieuwing gaat langzaam. Dat is waarom het slim én belangrijk is om dat samen en gecoördineerd te doen met de partijen in de glastuinbouw. Onze aandachtpunten zijn het energieakkoord en de ontwikkelingen rondom internationalisering”. Met praktijkgerichte innovatie kunnen ondernemers werken aan een gezond, vitaal en duurzaam bedrijfsmodel. Wij ondersteunen dan ook graag de toekomstplannen en de bedrijfscontinuïteit van individuele ondernemers en de sector in de volle breedte door mee te denken over innovaties.“