Een sterke agrosector door samenwerking en innovatie

Sinds jaar en dag hebben boeren en tuinders te maken met uitdagingen. Ook de recente ontwikkelingen laten dat zien. Samen optrekken en doorontwikkelen blijft belangrijk. Dat ziet Interpolis ook bij  samenwerkingen rondom verzekeren en risicomanagement. Op 4 oktober organiseren wij in Baarn de bijeenkomst: ‘Een sterke agrosector door samenwerking en innovatie’ voor ondernemers in de land- en tuinbouw en samenwerkende partners in de sector.

Succesvol ondernemen in de land- en tuinbouw gaat niet vanzelf

André Wierdsma, Emeritus hoogleraar Organiseren en Co-creëren, gaat in op de kwetsbaarheid van samenwerking bij innovatie. Waarom verlopen deze processen soms zo moeilijk? En wat kan je doen om obstakels te voorkomen en doorbraken te realiseren?

3 agrarische ondernemers delen hun ervaring

Ook in 2022 zijn oplossingen nodig voor maatschappelijke en economische vraagstukken. Wat kunnen we leren van elkaar?
Richard ter Laak

Richard ter Laak

van Ter Laak Orchids is als ondernemer betrokken bij het project Broekpolder. Een intensieve samenwerking met bewoners, gemeente, provincie. Het doel? De ontwikkeling en herstructurering van de Broekpolder met perspectief voor de glastuinbouw en een goede balans tussen wonen en werken.
Timo Joosten

Timo Joosten

is productmanager bij Lely en was 15 jaar boer. Op dit moment is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Lely Sphere, het circulair mestverwaardingssysteem voor het scheiden en hergebruiken van mineralenstromen op melkveebedrijven. Hoe Lely dit samen met de agrarische sector oppakt komt hij vertellen.
Werner Verschueren

Werner Verschueren

vertelt over zijn betrokkenheid bij het duurzame project voor een toekomstbestendige uienteelt. Hoe kunnen we met minder waterverbruik en door toevoeging van meststoffen een efficiënter teeltmodel ontwikkelen? Een model dat leidt tot hogere opbrengsten en een sterkere productkwaliteit.

Praat je mee?

Er is nog plek voor enkele agrarische ondernemers die hier graag bij willen zijn. Wil je meedoen? Laat het ons voor 28 september weten door ons te mailen met je naam en adres: agro@achmea.nl.