Wees voorbereid op brand

Met de juiste maatregelen vooraf kun je de omvang of de gevolgen van een brand beperken. Je plaatselijke brandweer kan je hierbij helpen. Wij geven je de volgende adviezen:

Bluswatervoorziening

Om een brand onder controle te krijgen, moet voldoende bluswater beschikbaar zijn. Een goede bluswatervoorziening heeft een capaciteit van minimaal 90 m³/uur voor 4 uur achter elkaar.
  • Bij open water
    Het water is minimaal 60 centimeter diep. Dit om het opzuigen van modder of waterplanten te voorkomen. De afstand tot de opstelplaats van de pompwagen is maximaal 8 meter, verticaal maximaal 5 meter tot de laagste waterstand. De maximale afstand tot de brandhaard is 225 meter.
  • Bij een geboorde put
    De afstand tot de verharde ondergrond is maximaal 3 meter. Bij de put staat een aanwijsplaat en de put is beschermd tegen parkeren. Stem met de brandweer af hoe je dit het best kunt uitvoeren.

Bereikbaarheidskaart

Vraag de plaatselijke brandweer om een bereikbaarheidskaart in te vullen. Op deze kaart staat belangrijke informatie voor de brandweer. Tijdens het aanrijden ziet de brandweer hierop al:
  • waar zij bluswater vandaan halen;
  • waar brandwerende wanden zijn;
  • waar de meest waardevolle zaken liggen;
  • waar de gasaansluiting, hoofdverdeelinrichting, olietank, elektra, et cetera zich bevinden.
Door deze informatie vooraf in kaart te brengen, gaat geen kostbare tijd verloren als er brand ontstaat.