Stalbrand in de kiem gesmoord

Ze wilde wel een vreugdedansje doen, de compartimenering had gewerkt!

‘Uit deze zin spreekt zoveel opluchting! Het is de reactie van een varkenshoudster met wie ik recent terugkeek op de goede afloop van een brand op haar bedrijf. Ze voegde er nog aan toe dat het brandcompartiment deed wat de bedoeling was, precies zoals het haar was uitgelegd.’ Emile van Nieuwenhoven is agrarisch specialist bij Interpolis en zeer gedreven om nieuwe en bestaande veebedrijven veiliger te maken.

Emile: ‘Ook al doe je alles om brand te voorkomen, je kunt niet alles voorkomen’

‘Het helpt om bewust bezig te zijn met preventie, want brand kun je niet altijd voorkomen’, zegt Emile, hij praat veel over preventie met veehouders. ‘Maar bij praten alleen kan het niet bij blijven: Ga aan de slag, durf keuzes te maken, jullie zitten in een business waarin je alles moet doen om brand te voorkomen. De markt schreeuwt om minder stalbranden. Ik vertel je dit verhaal om in beweging te komen, want brand kan ook jou overkomen.’ 

Geluk en goede voorbereiding, in dit verhaal komt alles samen

“Het begon met telefoon van een medewerker die stroomuitval meldde, ik ben er meteen naar toe gereden. Toen ik aankwam zag ik rook uit de stal komen, ik liep door om te kijken en belde 112 om te melden dat ik brand zag in de technische ruimte. Als je die brand ziet, dan ga je bijna kapot… Gelukkig kan ik handelen, ook bij stress en heb ik geleerd om juist dan rustig te blijven en duidelijk te zijn.” ‘Zo vertelde ze het’, zegt Emile. ‘Zichtbaar geëmotioneerd en zich bewust van haar ervaring en karakter. Ik weet dat ze zelf bij de vrijwillige brandweer is geweest.’

‘Ondertussen was ook haar man in de stal en probeerden ze samen het aggregaat uit te zetten. Het aggregaat bleef automatisch opstarten in een ruimte dichtbij de brand’, vervolgt Emile. ‘Je wilt zeker geen spanning op een brandende verdeelinrichting. Door de accu los te koppelen is het ze gelukt het aggregaat uit te zetten. Toen wilden ze gaan blussen in de technische ruimte. Ze zagen dat de rook daar minder werd en beseften dat het vuur zichzelf zou doven door de technische ruimte dicht te laten.’

De brandweer arriveerde in 12 tot 15 minuten na de 112-melding

‘Ze hebben nog een paar liter water gebruikt’ vertelt Emile verder, ‘maar eigenlijk hadden de veehouders de brand toen al onder controle. Hun grootste zorg op dat moment was de uitgevallen ventilatie. Ze dachten al na welke stallen de ventilatie het hardst nodig hadden. De brandweer regelde ventilator units en zo rukten er vervolgens nog 3 brandweerkorpsen uit met elk 1 ventilator. Dat gaat met prio 1, alle toeters en bellen, om dieren te redden. De hele buurt was onthutst.’ 

De installateur had ook al actie ondernomen

‘Hij was aan het werk bij de kraamstal verderop en zag wat er aan de hand was.’ Een bijzondere bijkomstigheid zo vindt Emile, want ook de installateur regelde hulp: ‘Binnen 2,5 uur beschikte het hele bedrijf weer over stroom.’

Emile: 'Alles kwam bij elkaar. Hierdoor is de schade beperkt gebleven.'

‘De brandwerendheid van de technische ruimte was 60 minuten. Dat levert tijd op voor de brandweer. Waarschijnlijk heeft het vuur van ontstaan tot doven langer dan een half uur gebrand. De stallen en de varkens zijn gered van brand én van verstikking.’ Emile denkt nog eens over wat hier gebeurde en zegt: ‘Preventie is deels techniek, hoe je veiligheid organiseert, maar menselijk gedrag is wel de cruciale factor. Hier zijn voor, tijdens en na de brand een stel vakbekwame mensen aan het werk geweest!’

Een miljoenenschade is in de kiem gesmoord door preventie bewustzijn en adequaat handelen

Is dat ook een vreugdedansje waard? ‘Jazeker’, zegt Emile. ‘Vanuit Interpolis en Rabobank hebben we hier ook goed werk gedaan. Bij bouw en inspectie helpen we de ondernemers bij het maken van veilige keuzes, dat hoort ook bij verzekeringsadvies. Net als het vlot afhandelen van de schade. Het is mooi dat de aanbevolen compartimentering van de technische ruimte z’n waarde hier bewijst. Al is dat natuurlijk een detail in een groter geheel. De vreugde zit ‘m vooral in het feit dat deze ondernemers en hun dieren er zo goed van afgekomen zijn.’