Brandtest bewijst: Hogedrukwatermistsysteem succesvol in kippenstal

Blog Erwin Braak, brandveiligheidsexpert bij Interpolis
‘Gelukkig is de test gehaald’ meldt Erwin Braak die betrokken is bij het ontwerp van dit brandbeheersysteem met watermist. ‘Als je test ben je eigenlijk al 99% zeker van succes. Want wat we aanleggen is natuurlijk goed doordacht, doorgerekend en op onderdelen al uitvoerig getest. De praktijktest bestaat uit een smeulbrandtest (het opmerken van rook) en een brandproef (vuur doven). Met zo’n test toon je aan dat de verschillende deeloplossingen goed samenwerken.’

Stofwolken zitten in hetzelfde deeltjes spectrum als rook

Erwin noemt het uniek: ‘Het is heel gaaf om onderdeel te zijn van een expertteam dat een branddetectie- en blusinstallatie met hogedruk watermist ontwerpt en aanlegt, zeker in een pluimveestal vraagt dat om hoogwaardige techniek. Een kip die opvliegt veroorzaakt stof en dat heeft deels dezelfde samenstelling als rook. Het branddetectiesysteem in de stal meet de lucht en merkt dan branddeeltjes op. Opdwarrelend stof is een uitdagende factor voor het melden van een betrouwbaar brandalarm. Na uitgebreid testen en meerdere proefbranden zijn hier de juiste instellingen voor gevonden. Een brandmelding van de brandmeldinstallatie in de stal stuurt de hogedruk watermist installatie aan. En het aangestuurde deel van de stal komt dan onder de watermist te staan. De installatie kan dat zeker een uur volhouden, lang genoeg om een brand te beheersen. Mogelijk zelfs nog langer, want deze klant beschikt naast de 10 kuubs waterbuffer over een aansluiting op een grondwaterbron van zeer goede kwaliteit, die hij gebruikt voor de drinkwatervoorziening van de dieren.
Hogedrukwatermistsysteem, branddetectie- en blusinstallatie met hogedruk watermist

De watermist wordt ook gebruikt om het stalklimaat te koelen

Uniek is ook dat de installatie voor brandbeheer is gekoppeld aan het klimaatsysteem. ‘Om te koelen is 1 streng van pijpen en nozzles (zie foto) nodig met 1 pomp. Voor de brandbeheerinstallatie zijn daar 2 extra strengen met 5 pompen aan toegevoegd. Dit werkt als volgt: Watermist verdrijft het zuurstof uit de vuurhaard, doordat water 3600 keer uitzet. De vlam wordt dan kleiner. Er komt meer zuurstof in de vlam als er minder watermist verdampt. De vlam groeit weer en het proces begint opnieuw. Net zo lang tot de vlam dooft.’ Erwin noemt dit ‘het omgekeerde kerstboom effect’. 

Het hogedrukwatermistsysteem kost om en nabij de € 80.000

‘Als je die kosten kan omslaan van alleen brandbeheer naar brand- én klimaatbeheersing, wordt de rekensom anders’, zegt Erwin. ‘Het is bovendien een ‘opbouw’ techniek en daardoor makkelijk toepasbaar, ook in bestaande stallen.’

Dit systeem is vernuftig doordat de branddetectie deels zelfreinigend is

Het brandmeldsysteem in de stal wordt automatisch schoongemaakt. Bijzonder is dat ook de stoffilters hierin meegaan. Erwin: ‘De filters hoef je maar eens per half jaar te vervangen en verder test het systeem zichzelf op benodigd onderhoud. Jaarlijkse controle door de installateur beveel ik zeker aan, hij meet de computer en kleppen en loopt alles na. Zo weet je zeker dat alles werkt zoals het hoort.’ Erwin vindt dat volkomen logisch om te doen: ‘Je ontwerpt zo’n installatie en betaalt daarvoor veel geld, dan wil je ook de zekerheid dat het goed blijft werken.’

Ook voor de brandverzekering is het hogedrukwatermistsysteem aantrekkelijk

Rookdetectie is voor deze ondernemer 1 van de verplichte voorwaarden om de stal te verzekeren’ zo vertelt Erwin. ‘Omdat het brandbeheer zoals het hier is toegepast met de watermistnevel, verder gaat dan de eisen van de verzekeraar, verdient de ondernemer daarmee ook premievoordeel.’

Technisch hoogstandje is resultaat van samenwerkende partijen

Erwin Braak: ‘Het is geweldig om je kennis en ervaring in te zetten voor een nieuw soort installatie van branddetectie en brandbeheer met watermist. Dat de techniek dit kan in een pluimveestal met stuivend stof en strooisel, laat zien dat we met elkaar aan veilige stallen werken en bijdragen aan het voorkomen van stalbrand.’

Erwin Braak is brandveiligheidsdeskundige bij Interpolis en adviseert ondernemers in de agrarische sector. De bouwkundig ingenieur is gespecialiseerd in Fire Safety Enginering (FSE). Dit betekent dat hij complexe brandveiligheidsvraagstukken kan oplossen door breder te kijken dan de standaard brandvoorzieningen vanuit het Bouwbesluit. Zo kent het Bouwbesluit brandmuren die je door FSE in vuurbelasting nog veel verder kunt opwaarderen door meerdere en vooral slimme toepassingen te gebruiken. Je krijgt dan slimme combinaties die volgens Erwin zelfs een stal brandveilig kunnen maken.

Meer weten?

Bouwadvies

Informeer bij je adviseur naar het bouwadvies van Interpolis.

Een veilige stal

Laat je inspireren door onze tips en adviezen voor een veilig en stevig gebouw.
Erwin Braak, brandveiligheidsdeskundige bij Interpolis

Blog: een brandveilige stal, kan dat?

Erwin Braak: “Een brandveilige stal is mogelijk als je vanaf de aanleg consequent afgewogen keuzes blijft maken”.