Wat verzeker je met een Extra bouwwerkverzekering?

Je verzekert schade aan bouwwerken, zoals de mestsilo, mestbassin, watersilo, waterbassin, warmteopslagtank, gasreduceerstation, toren- en graansilo, hooiberg, voeder- en kunstmestsilo, CO2 opslagtank, folietunnel, terreinafscheiding, transformatorgebouw en zonnepanelen op de grond.
Bij schade zijn de kosten voor het opruimen van beschadigde onderdelen meeverzekerd. Net als de kosten die je maakt om verdere schade te voorkomen.
Je kiest uit 3 dekkingen:
Wat verzeker je met een Extra bouwwerkverzekering?
Basis Uitgebreid Top
Schade door brand, ontploffing, implosie, bliksem en overspanning door bliksem
Vinkje
Vinkje
Vinkje
Schade door storm
Vinkje
Vinkje
Vinkje
Schade door hagel
Vinkje
Vinkje
Vinkje
Schade door het gewicht van sneeuw
Vinkje
Vinkje
Vinkje
Schade door het gewicht van water
Kruisje
Vinkje
Vinkje
Schade door neerslag die het extra bouwwerk plotseling binnenkomt
Kruisje
Vinkje
Vinkje
Schade door overstroming van een niet-primaire waterkering
Kruisje
Schade door bevriezing
Kruisje
Vinkje
Vinkje
Schade door inbraak, diefstal en vandalisme
Kruisje
Vinkje
Vinkje
Schade door water en andere vloeistoffen uit een installatie die plotseling kapot gaat
Kruisje
Vinkje
Vinkje
Schade door aanrijding
Kruisje
Vinkje
Vinkje
Schade door water uit een wateropslagplaats
Kruisje
Vinkje
Vinkje
Schade door mest uit een mestopslagplaats
Kruisje
Vinkje
Vinkje
Schade door het uit- of losbreken van vee
Kruisje
Vinkje
Vinkje
Schade door zaken die op het gebouw vallen zoals bomen en windmolens
Kruisje
Vinkje
Vinkje
Schade door een andere plotselinge gebeurtenis
Kruisje
Kruisje
Vinkje

Verzekeren is niet de enige oplossing.

Inzicht in risico's & preventie.
Graag geven we je tips en advies om risico's te verminderen of voorkomen. Want voor jou is in bedrijf blijven belangrijk. Bij Interpolis geloven we dat inzicht in risico’s en mogelijkheden voor preventie je helpen bij het maken van goede keuzes.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een primaire en niet-primaire waterkering?

Waterkeringen zijn bedoeld om water tegen te houden. Denk bijvoorbeeld aan een dijk of een sluis. Er is een verschil tussen primaire en niet-primaire waterkeringen:

Primaire waterkeringen beschermen tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren (zoals de Rijn, de Maas en de IJssel). De primaire waterkeringen staan in de Waterwet.

 

Alle andere waterkeringen zijn niet-primaire waterkeringen.

Meer informatie over primaire en niet-primaire waterkeringen vind je op de website van Helpdesk Water.

Interpolis ZekerInBedrijf® Agrarisch

Alle schadeverzekeringen voor agrarische bedrijven overzichtelijk op 1 polis.