Zonnepanelen: kies bewust

Neem bij aanleg van zonnepanelen een deskundige installateur in de arm. 

"Wie een dak op durft en een dag training volgt, kan zonnepanelen leggen."

“Investeren in zonnepanelen is voor steeds meer bedrijven aantrekkelijk. Het is een markt waarin geld te verdienen valt, ook voor de installateurs. Dat leidt tot wildgroei in de markt met risico’s die, zeker voor een agrarisch bedrijf, ongewenst zijn.”

Berry Looijen is technisch specialist bij Interpolis en betrokken bij een veilige aanleg en installatie van zonnepanelen op agrarische bedrijven. Met Gert van Adrichem was hij betrokken bij het Solar-programma van FrieslandCampina en GroenLeven.

Lees het verhaal van melkveehouder Gert van Adrichem

Boeren hebben stallen en loodsen, de daken van deze gebouwen kun je inzetten voor het opwekken van zonne-energie. Dat past bij klimaatneutraal en circulair werken. Het Solar-programma van FrieslandCampina sluit aan op die gedachte en brengt de mogelijkheid voor investering in groene energie ook financieel een stapje dichterbij.

Zoals het verhaal van Gert van Adrichem laat zien, krijg je in zo’n traject te maken met verschillende partijen en keuzes waar de gemiddelde ondernemer weinig weet van heeft.

Berry Looijen, technisch specialist bij Interpolis, volgt de aanleg en installatie van de zonnepanelen bij Gert van Adrichem. Beide mannen vinden het belangrijk dat deze kennis en ervaring ten goede komt aan de hele agrarische sector.

Laat altijd een constructieberekening maken

Berry: “Als het over zonnepanelen gaat, hebben we het al gauw over brandveiligheid. Maar in de fase van ontwerp is de constructie van het gebouw minstens zo belangrijk. De zonnepanelen zorgen voor gewicht waar de constructie van een loods of stal vaak niet op berekend is. Laat dus altijd een constructieberekening maken die veilige marges hanteert en waarin bijvoorbeeld ook het gewicht van een flink pak sneeuw wordt meegenomen.” 

Een ‘slim’ dak

Ook Gert van Adrichem liet de constructie van zijn koeienstal aanpassen. Er zijn schoren geplaatst en er is bandstaal gemonteerd. Berry: “Het dak van de stal heeft een onbrandbare buitenschil, daaronder zit brandbaar isolatiemateriaal. Gert liet meteen een andere ventilatienok maken, waardoor het klimaat in de stal verbetert.” 

“Over de keuze van zonnepanelen mét vlamboogdetectie voerden we discussie met GroenLeven en de leverancier” blikt Berry terug. “Het was nieuw. Toen we vroegen of ze het konden leveren, gingen zij dieper in op voor- en nadelen. Met als resultaat een nieuwe aanbieding, waardoor collega’s van Gert nu de keuze hebben om vlamboogdetectie af te nemen, ook via het Solar-programma.”

De beste oplossingen zijn toekomstgericht

“Het probleem met wat technisch mag, is dat normering en certificering altijd achter de markt aanlopen. Dat is wat we nu accepteren en niet altijd de beste keus vanuit veiligheid.” Werk je met dieren en wil je toekomstgericht investeren? Volgens Berry maak je de beste keuzes door in te zetten op veiligheid die verder gaat dan de nu geldende normen.

Berry Looijen: “De samenwerking met Gert en GroenLeven was bijzonder. Je ziet hoeveel keuzes er te maken zijn, de kwaliteit van installaties en installateurs loopt erg uiteen.”

Tips voor de brandveiligheid

Berry vertelt dat Gert van Adrichem bewuste keuzes maakt voor het beperken van zijn brandrisico:

  • Met vlamboogdetectie bewaakt hij de zonnepanelen op het dak.
  • De omvormers hangen in een apart gebouw, ze zijn voorzien van een aardlekschakelaar.
  • Bij de omvormers hangt een brandmelder.
  • De zonnepaneleninstallatie staat los van de stroomvoorziening voor melken en voeren.
  • Er is monitoring, met een app kan Gert zien wat de zonnepanelen doen. Hij krijgt een e-mail als 1 van de omvormers uitvalt.
  • Er is een transformator in een afsluitbaar gebouw op veilige afstand.
  • Het onderhoud van de transformator is uitbesteed aan een professionele partij (bevoegd voor werken met middenspanning).
  • Onderhoud van de zonnepaneleninstallatie gaat mee in het periodieke programma voor onderhoud. Gert heeft al ervaren dat visuele inspectie nuttig is, om vogelnesten onder de zonnepanelen te verwijderen.
  • Door de opleveringsinspectie komen fouten aan het licht die je voor de definitieve oplevering kunt (laten) oplossen.
Lees meer over de aanleg van zonnepanelen

Ga je investeren in zonnepanelen en wil je dat Interpolis meekijkt?

Neem contact op met je verzekeringsadviseur. Hij of zij kan je in contact brengen met een agrarisch specialist bij jou in de buurt.