Lassen en slijpen

Lassen en slijpen is 1 van de 5 meest voorkomende oorzaken van brand op het agrarisch bedrijf. Lees onze tips om de kans op schade door brand te verkleinen.

  Blijf alert bij las- en slijpwerk

  1 vonkje in combinatie met brandbare materialen zoals isolatie, stroresten, strooisel of houtkrullen, kan al brand veroorzaken. Smeulende resten, soms in 1e instantie onzichtbaar, kunnen na het werk alsnog brand veroorzaken. 1 vonkje in de buurt van methaangas in een mestkelder kan een explosie veroorzaken. Wees daarom alert als u brandgevaarlijk werk uitvoert.

   

  Besteedt u las- of slijpwerk uit?
  Wij adviseren u om onderstaande tips met uw aannemer door te lopen, te controleren en het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden in te vullen.
  Lassen en slijpen

  Voor u begint met las- of slijpwerk

  • Bedenk goed of het lassen of slijpen echt nodig is. Kunt u de materialen bijvoorbeeld ook met schroeven verbinden?
  • Voer uw werk bij voorkeur buiten uw bedrijfsgebouwen uit, op minimaal 10 meter afstand van het gebouw.
  • Scherm uw werkplek af met schotten.
  • Bekijk uw werkomgeving goed. Zijn er materialen, goederen of stoffen aanwezig die brandbaar, ontvlambaar of explosief zijn? Bijvoorbeeld vaten met brandstof, hooi, strooisel, een olie-lap of isolatiematerialen in uw dakconstructie. Haal deze weg of scherm ze af met onbrandbare materialen.
  • Ventileer mestkelders goed en dek roosters rondom de werkplek af.
  • Werkt u binnen? Ventileer dan de ruimte waar gewerkt wordt.
  • Houd een brandblusser, brandslang of emmer zand bij de hand. Gebruik bij voorkeur een poederblusser PG van 12 kg of een sproeischuimblusser van 9 liter.
  • Houd een mobiele telefoon binnen handbereik zodat u snel hulp in kunt roepen.

  Tijdens uw las of slijpwerk

  • Draag beschermende kleding en een veiligheidsbril.
  • Blijf uw werkomgeving controleren.

  Na het lassen of slijpen

  Controleer uw werkomgeving goed na het las- of slijpwerk. Smeulende resten kunnen achteraf alsnog brand veroorzaken. Blijf de werkplek het 1e uur na het lassen- of slijpen goed in de gaten houden. Kijk 2 uur na de las- of slijpwerkzaamheden nog een keer of er geen smeulende resten zijn achtergebleven.

  Hebt u vragen?

  Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.