Lassen en slijpen

Lassen en slijpen is 1 van de 5 meest voorkomende oorzaken van brand op het agrarisch bedrijf. Lees onze tips om de kans op schade door brand te verkleinen.

Blijf alert bij las- en slijpwerk.

1 vonkje in combinatie met brandbare materialen zoals isolatie, stroresten, strooisel of houtkrullen, kan al brand veroorzaken. Smeulende resten, soms in 1e instantie onzichtbaar, kunnen na het werk alsnog brand veroorzaken. 1 vonkje in de buurt van methaangas in een mestkelder kan een explosie veroorzaken. Wees daarom alert als je brandgevaarlijk werk uitvoert.

Besteed je las- of slijpwerk uit?
Wij adviseren je om onderstaande tips met je aannemer door te lopen, te controleren en het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden in te vullen.
Lassen en slijpen

Voor je begint met las- of slijpwerk.

  • Bedenk goed of het lassen of slijpen echt nodig is. Kun je de materialen bijvoorbeeld ook met schroeven verbinden?
  • Voer je werk bij voorkeur buiten je bedrijfsgebouwen uit, op minimaal 10 meter afstand van het gebouw.
  • Scherm je werkplek af met schotten.
  • Bekijk je werkomgeving goed. Zijn er materialen, goederen of stoffen aanwezig die brandbaar, ontvlambaar of explosief zijn? Bijvoorbeeld vaten met brandstof, hooi, strooisel, een olie-lap of isolatiematerialen in je dakconstructie. Haal deze weg of scherm ze af met onbrandbare materialen.
  • Ventileer mestkelders goed en dek roosters rondom de werkplek af.
  • Werk je binnen? Ventileer dan de ruimte waar gewerkt wordt.
  • Houd een brandblusser, brandslang of emmer zand bij de hand. Gebruik bij voorkeur een poederblusser PG van 12 kg of een sproeischuimblusser van 9 liter.
  • Houd een mobiele telefoon binnen handbereik zodat je snel hulp in kunt roepen.

Tijdens je las- of slijpwerk.

  • Draag beschermende kleding en een veiligheidsbril.
  • Blijf je werkomgeving controleren.

Na het lassen of slijpen.

Controleer je werkomgeving goed na het las- of slijpwerk. Smeulende resten kunnen achteraf alsnog brand veroorzaken. Blijf de werkplek het 1e uur na het lassen- of slijpen goed in de gaten houden. Kijk 2 uur na de las- of slijpwerkzaamheden nog een keer of er geen smeulende resten zijn achtergebleven.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.