Storm en de glastuinbouw

Storm op komst? Bedenk vooraf welke maatregelen nodig zijn om uw kas snel dicht te maken.

  Wat kunt u zelf doen om schade te beperken?

  Een flinke storm kan in 1 klap een enorme hoeveelheid kasruiten vernielen. Reparatie van ruiten na een storm levert de laatste jaren problemen op. Dit komt door strengere veiligheidseisen en afname van direct inzetbare beglazers. Vertraging in het herstel beïnvloedt het kasklimaat en leidt tot meer schade aan gewassen. Wat kunt u zelf doen om de schade te beperken?

  Voor de storm

  Bedenk welke maatregelen nodig zijn om uw kas snel dicht te maken 
  Een uitgewerkt noodplan kan hierbij helpen. U weet dan precies wat u moet doen, u wint tijd en bent snel weer in bedrijf.

  Zorg voor voldoende glasvoorraad en noodreparatiesets
  Ons advies voor de glasvoorraad per locatieadres:

  Kasoppervlakte Gehard glas* Snijglas
   Tot 3 ha 100 ruiten 35 ruiten in de hoofdmaat
   Extra per ha boven de 3 ha 25 ruiten 10 ruiten
   Vanaf 19 ha 500 ruiten 195 ruiten

  *De voorraad gehard glas moet de volgende verdeling en glasmaat hebben: 70% hoofdmaat, 15% luchtraam, 15% onder luchtraam.

   

  Kasoppervlakte Noodreparatiesets
   Tot 1 ha 5 sets
   Extra per 2.000 m2 boven de 1 ha      1 set
   Vanaf 6 ha 30 sets


  Heeft uw kas dekglas met een AR-coating, of diffuus glas? Deze soorten glas hebben vaak een langere levertijd. Zorg daarom voor een extra voorraad reserveglas.

  Storm op komst? Let op de volgende punten:

  • Sluit tijdens een zware storm (vanaf windkracht 8) de luchtramen volledig.
  • Sluit deuren van uw gebouwen goed.
  • Ruim fust en losse onderdelen rondom uw bedrijf op.
  • Laat tijdens een storm het schermdoek op pakket lopen als het gewas het toelaat. Zo beperkt u schade aan het schermdoek bij vallend glas. Ook kunt u het schermdoek na glasschade nog gebruiken om klimaatschade aan het gewas te beperken.
  • Onderhoud uw kassen goed, zodat ze hun sterkte behouden.

  Tijdens de storm

  Let op veiligheid van personen
  Waarschuw uw medewerkers voor het gevaar in de kas tijdens storm en verlaat de kas tijdig. Voorkom ongevallen door bijvoorbeeld vallend glas.

   

  Beperk de schade aan uw kas
  Door grote overdruk kan bij een schade de schade toenemen. Beperk overdruk door de ramen aan de niet aangeblazen zijde van de kas een kiertje (5 cm) te openen. 


  Voorkom schade aan uw gewas door overdruk 
  Is er voor uw gewas noodzaak om vocht en warmte af te luchten en wilt u grote overdruk voorkomen? Gebruik dan de ramen aan de andere zijde van de aangeblazen gevel. Open aan de andere zijde van de kas de ramen aan de lijzijde van de nok. Houd hierbij rekening dat de windrichting bij storm tot 30⁰ in een uur kan draaien. Daardoor kunt u de raamstand tijdens de storm moeten wijzigen.

  Na de storm

  Verdere schade beperken en schade melden 
  • Meld uw schade direct. Dit kan bij uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij Interpolis op 013 580 12 34.
  • Hebt u door schade meer of minder gas nodig? Meld dit dan zo snel mogelijk bij uw gasleverancier.
  • Inventariseer nauwkeurig waar de glasbreuk zich bevindt. Een beglazer kan dan zo snel mogelijk repareren.
  • Probeer gaten in het kasdek zo snel mogelijk provisorisch te repareren. Als u de kas tijdelijk zo sluit dat het water buiten blijft, en tocht zoveel mogelijk voorkomt, kan het kasklimaat snel hersteld worden. U kunt uw kas tijdelijk sluiten door bijvoorbeeld kunststof platen in de roede te schuiven en vast te maken aan de naastgelegen roede. Of u maakt houten of harde kunststof platen met rachels aan de roedes en de goot vast. U houdt het water tijdelijk buiten de kas met watergeleiders. Dit zijn plexiglas plaatjes die het regenwater in de goot houden.
   Let op: het beschadigde deel van uw kasdek blijft met deze oplossingen zwakker dan de rest van het dek. Ook helpen deze oplossingen niet om uw klimaat volledig te herstellen. Plan daarom een definitieve reparatie direct in.
  • Markeer plekken waar ruiten zijn gerepareerd, reparatie van het schermdoek (atlasdraden) kan dan sneller plaatsvinden.
  • Als u een noodwand plaatst, gebruik dan stevige materialen en noppenfolie.
  • Houd bij het plaatsen van een noodwand rekening met stook-, ventilatie- en schermgroepen.