Zo ga je veilig om met accu’s en batterijen.

Boormachines, slijptollen, bosmaaiers, vervoersmiddelen, teelttafels, ze worden steeds meer elektrisch. Een ontwikkeling die ervoor zorgt dat het risico op brand flink toeneemt. Volgens Emile van Nieuwenhoven, agrarisch risicodeskundige bij Interpolis, kunnen we de kans op brand door preventie flink verkleinen. 'Het spontaan ontbranden van een lithium-ion accu gebeurt door overladen, (interne) beschadiging of een te hoge temperatuur.'
Emile van Nieuwenhoven staat aan een werktafel met daarop divers accu-gereedschap. - Foto: Natasja Beverloo
Foto: Natasja Beverloo
Technisch stijgt de kwaliteit, maar door steeds meer elektrische apparaten - en de snelle opkomst van lithium-ion accu's en batterijen - neemt de kans op brand ook toe. Meer aandacht voor preventie moet het speerpunt zijn. 'Met kennis van risico’s, een risicobewuste houding en daarbij passend gedrag kun je veel ellende voorkomen.'

'Maak er een gewoonte van om veilig te werken.'

Dat is het 1e advies dat Emile van Nieuwenhoven geeft. Hij helpt vanuit Interpolis agrarisch ondernemers met de brandveiligheid op hun bedrijven. 'Gewoontes zijn soms moeilijk te veranderen, maar als je echt bezig bent met brandveiligheid kun je nieuwe gewoontes aanleren in je dagelijkse werk.'

Tips voor veilig werken met elektrische apparaten:

  • Zorg ervoor dat je werkt met origineel en onbeschadigd materiaal.
  • Verwijder brandbare spullen in de directe omgeving van de accu tijdens het laden.
  • Houd de ruimte schoon, vrij van stof en vermijd langdurig contact met vocht.
  • Laad accu's op in een gecompartimenteerde - brandvrije - ruimte.
  • Voorkom stoten en vallen van accu’s en batterijen.
  • Vervang batterijen en accu's na een val of botsing, ook al zie je geen beschadiging aan de buitenkant.
  • Breng beschadigde accu's en batterijen zo snel mogelijk weg. Of bewaar ze buiten in een brandveilige ruimte.

Je kunt een accu of batterij overladen, deze wordt dan te heet.

'Het beste is om een opgeladen accu of batterij zo snel mogelijk uit de lader te halen, omdat brandgevaar ontstaat als de accu warmer wordt dan 60 graden. De nacht gebruiken om te laden, is dus af te raden. Voorkom ook direct zonlicht', vervolgt Emile. 'Het laden en bewaren van een accu of batterij doe je het veiligst op een plek waar het niet warmer wordt dan 30 graden en die bovendien goed geventileerd is.'

Als het toch misgaat.

Gaat het onverwachts toch mis, blijf dan weg bij de brand en bel snel 112. Emile: 'Het blussen van accu's en batterijen kan met schuim of water. In de praktijk is dit lastig door het vrijkomen van gassen, die (vaak) schadelijk en giftig zijn.'

Gelukkig komt de risicodeskundige steeds vaker bij agrariërs die de zaken goed voor elkaar hebben.

Emile: 'Steeds vaker zie ik bij ondernemers een ruimte die wordt gebruikt voor het opladen van accu's en batterijen. Soms zelfs gecompartimenteerd en voorzien van detectieapparatuur om de brandweer sneller te waarschuwen. en daarmee verdere schade te voorkomen. Door goed te compartimenteren, win je tijd om in te grijpen voor een brand kan overslaan naar bijvoorbeeld de stal.'

Overleg met je verzekeringsadviseur als je eigen energie wilt opslaan.

Wie plannen heeft om eigen energie te gaan opslaan, kan daarvoor het best eerst contact opnemen met een verzekeringsadviseur. Emile. 'We zien dat steeds meer agrarische ondernemers investeren in eigen energievoorzieningen, bijvoorbeeld bij de aanleg van zonnepanelen. Zij kunnen kiezen voor terugleveren of voor een eigen energieopslagsysteem (EOS). Omdat de kennis in de markt over risico's van EOS nog beperkt is, is het bij grote investeringen sowieso verstandig om vroeg in je proces de juiste mensen te betrekken. Een risicodeskundige van Interpolis kan met je meekijken naar de mogelijkheden van preventie, waarmee je veilige keuzes kunt maken. Achteraf aanpassen is altijd duurder dan in 1 keer de juiste investering doen.'

Samen werken we aan veilige agrarische bedrijven.

'Natuurlijk is er een gezamenlijk belang', besluit Emile van Nieuwenhoven. 'De continuïteit van de bedrijfsvoering van de agrarisch ondernemer. Dat kunnen we samen zo goed mogelijk organiseren. Ondernemers zijn zich steeds beter bewust van de gevaren van een brand. Door in te zetten op preventie en goede voorbeelden te delen, kan risicobewustzijn worden gecreëerd en stimuleren we veilig werken. Het is aan de ondernemer om van veilig werken een goede gewoonte te maken.'

Heb je vragen over de veiligheid op jouw agrarische bedrijf?

Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur. Die kan je in contact brengen met een risicodeskundige van Interpolis.