Veilig onderdak voor internationale werknemers

Het is weer voorjaar. Grote kans dat je tijdens de drukke periode gebruik maakt van internationale werknemers. Zorg voor een (brand)veilige woonruimte. Lees onze tips.

Vraag je gemeente om toestemming

Neem contact op met je gemeente voordat je internationale werknemers onderdak biedt. Eisen aan woonruimte verschillen namelijk per gemeente. Zorg dat je weet welk beleid jouw gemeente hanteert. Vraag met een omgevingsvergunning toestemming voor tijdelijke huisvesting.

Controleer de eisen vanuit de CAO of het keurmerk

Ben je aangesloten bij een CAO of keurmerk? Niet alle keurmerken hanteren dezelfde eisen. Controleer daarom of je voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de huisvesting van internationale werknemers.

Verklein de kans op brand in het verblijf

Kies voor veilige materialen en laat je elektra goed aanleggen en onderhouden. Probeer de bewoners ook bewust om te laten gaan met vuur.

 • Plaats een caravan of woonunit nooit in een gebouw. Zet deze minstens 10 meter bij het gebouw vandaan. Zo voorkom je dat een eventuele brand in de woonunit overslaat naar het gebouw.
 • Zorg voor brandwerende materialen in de woonruimte. Wanden van slaapkamers moeten minimaal 30 minuten brandwerend zijn.
 • Laat de verwarmingstoestellen aanleggen - en jaarlijks onderhouden - door een erkend installateur.
 • Laat de elektrische installatie aanleggen volgens de NEN 1010.
 • Laat je elektrische installatie regelmatig inspecteren.
 • Gebruik alleen zelfdovende afvalbakken of metalen afvalbakken met een goed sluitend metalen klepdeksel.
 • Verbied roken in de woonruimte. Geef dit aan in de taal van de internationale werknemers of hang een pictogram op.
 • Koken en frituren? Alleen in de keuken. Gebruik een elektrische friteuse met controlelampje en thermostaat.
 • Hang een informatiekaart in het Engels, Duits of de landstaal op een centrale plaats. Op die informatiekaart staat in ieder geval:
  - beheerder / contactpersoon
  - regiopolitie
  - brandweer
  - 112 (in levensbedreigende situaties)
  - verkorte huis- en leefregels in landstaal van de bewoners
  - ontruimingsplan en noodprocedure.

Zorg dat een brand snel ontdekt wordt

De omvang en de gevolgen van een brand kunnen beperkt blijven als een brand snel ontdekt, en geblust, wordt.
 • Plaats rookmelders in de woonruimte, slaapkamers en gangen.
 • Overweeg de installatie van een brandmeldinstallatie.
 • Hang op elke verdieping een sproeischuimblusser van minimaal 6 liter of een brandslanghaspel.
 • Hang een blusdeken in de keuken.

Maak vluchten mogelijk

 • Zorg ervoor dat er altijd 2 vluchtwegen zijn.
 • Houd de vluchtwegen altijd vrij.
 • Plaats op alle deuren die naar buiten opengaan een knopcilinder. Dit voorkomt opsluiten.
 • Hang een overzicht van de vluchtroutes en locaties van de blustoestellen in de woonruimte.
 • Zorg voor duidelijk zichtbare en herkenbare vluchtroute-aanduidingen (stickers of bordjes met pictogrammen). Dit is van levensbelang om het gebouw op tijd te kunnen ontvluchten.

Bouwen? Schakel deskundigen in

Als je overweegt zelf huisvesting te realiseren voor je medewerkers, laat je dan goed informeren. Met het gratis bouwadvies van Interpolis weet je wat nodig is voor een veilige huisvesting. Vraag je adviseur om meer informatie.

Benieuwd naar de ervaring van een collega ondernemer?

Fruitteler Hans Vos uit Dinteloord bouwt op zijn erf een permanente huisvesting voor 12 internationale werknemers. En voorzieningen voor een tijdelijke uitbreiding met woonunits naar 36 medewerkers.