Verschiloverzicht BCP-ZIB locatie

Gebouwen-Algemeen

BCP Agrarisch
ZIB agrarisch
Gebouwverzekering
Gebouwverzekering: Basis
Naast de dekking Brand, storm is als extra dekking ook te verzekeren:
 • Hagel
 • Overspanning (onderdeel van dekkingen Inductie, over- en onderspanning en Machine- en elektronicadekking)
 • Sneeuwdruk (onderdeel van dekking Inbraak, diefstal, water en overige gevaren)
Onder de dekking Basis is naast Brand en Storm ook verzekerd:
 • Hagel
 • Overspanning door bliksem
 • Gewicht van sneeuw of ijs
Gebouwverzekering: Top
Alleen de genoemde verschillen bij de dekking Basis en Uitgebreid.

Eigen gebrek van functionele inrichting is ook verzekerd als de inrichting ouder is dan 5 jaar.
Naast de genoemde gebeurtenissen bij de dekking Uitgebreid zijn onder de dekking Top een aantal andere gebeurtenissen verzekerd.

Eigen gebrek van vaste inrichting is vezekerd als de inrichting niet ouder is dan 5 jaar.
Gebouwverzekering: Uitgebreid
Naast de dekking Brand, storm zijn onder de dekking Inbraak, diefstal, water en overige gevaren zijn een aantal andere gevaren verzekerd.
Naast de gebeurtenissen genoemd onder de dekking Basis zijn onder de dekking Uitgebreid een aantal andere gebeurtenissen verzekerd.
Kasverzekering
Kasverzekering: Begrip
Bedrijfsgebouw:
 • Inclusief functionele inrichting (niet de WK-installatie)
 • Exclusief fundering en kelders
 • Inclusief erf- of terreinafscheiding
Kas
 • Inclusief vaste inrichting (ook de Warmte-krachtkoppelingsinstallatie)
 • Inclusief fundering en kelders
 • Exclusief extra bouwwerk
Kasverzekering: Basis
Naast de dekking Brand, storm is als extra dekking ook te verzekeren:
 • Hagel
 • Overspanning (onderdeel van dekkingen Inductie, over- en onderspanning en Machine- en elektronicadekking)
 • Sneeuwdruk (onderdeel van dekking Inbraak, diefstal, water en overige gevaren)
Onder de dekking Basis is naast Brand en Storm ook verzekerd:
 • Hagel
 • Overspanning door bliksem
 • Gewicht van sneeuw of ijs
Kasverzekering: Uitgebreid
Naast de dekking Brand, storm zijn onder de dekking Inbraak, diefstal, water en overige gevaren zijn een aantal andere gevaren verzekerd.

Ook:
Doordraaien van het luchtmechaniek als onderdeel van de kasconstructie
Naast de gebeurtenissen genoemd onder de dekking Basis zijn onder de dekking Uitgebreid een aantal andere gebeurtenissen verzekerd.

Niet:
Doordraaien van het luchtmechaniek als onderdeel van de kasconstructie
Kasverzekering: Top
Alleen de genoemde verschillen bij de dekking Basis en Uitgebreid.
Naast de genoemde gebeurtenissen bij de dekking Uitgebreid zijn onder de dekking Top een aantal andere gebeurtenissen verzekerd.

Ook:
Doordraaien van het luchtmechaniek als onderdeel van de kasconstructie