Carnavalswagen bouwen?

Heb je een agrarisch bedrijfsgebouw dat tijdelijk wordt omgetoverd tot werkplaats voor carnavalswagens? Lees onze tips om de feestelijke werkzaamheden voor het carnaval brandveilig uit te (laten) voeren.

Voor de bouw van de wagen begint 

 • Bekijk de werkomgeving goed. Zijn er materialen, goederen of stoffen aanwezig die brandbaar, ontvlambaar of explosief zijn? Bijvoorbeeld vaten met brandstof, hooi, strooisel of isolatiematerialen in je dakconstructie. Haal deze weg of scherm ze af met onbrandbare materialen.
 • Ventileer mestkelders goed en dek roosters rondom de werkplek af.
 • Ventileer de ruimte waar gewerkt wordt.
 • Maak met het bouwteam afspraken over orde en netheid.
 • Zorg voor vluchtwegen en geef die duidelijk aan.

Tijdens het werk

 • Rook niet in de ruimte waar brandgevaarlijk werk plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld verfspuiten.
 • Houd een brandblusser, brandslang of emmer zand bij de hand. Gebruik bij voorkeur een poederblusser PG van 12 kg of een sproeischuimblusser van 9 liter.
 • Maak uitsluitend gebruik van metalen afvalbakken, met een goed sluitend metalen klepdeksel, of van vlamdovende afvalbakken.
 • Houd een telefoon binnen bereik om snel hulp in te kunnen roepen.
 • Blijf de werkomgeving controleren.

Controleer je werkomgeving goed na de werkzaamheden

Smeulende resten kunnen achteraf alsnog brand veroorzaken. Kijk na een kwartier én na 1 en 2 uur of er geen smeulende resten zijn achtergebleven.

Nog een tip: Sluit afvalcontainers die buiten staan goed af en plaats ze niet tegen de gevel. Zo maak je de container minder aantrekkelijk voor vandalen om een brandje te stichten.

Heb je het brandrisico verzekerd?

Op onze agrarische bedrijfsverzekeringen kun je het brandrisico verzekeren. In sommige situaties gelden aanvullende preventieve voorwaarden. Je verzekeringsadviseur vertelt je hier graag meer over.

Vervoer je mensen op een aanhangwagen tijdens een (carnavals)optocht?

Rijd jij of iemand anders tijdens carnaval (bloemencorso of ander feest) met jouw trekker met aanhangwagen mee in een optocht? Neem alleen mensen mee als er degelijke zit- of staanplaatsen zijn.

Wat is een degelijke zit- of staanplaats?

 • Zitplaatsen op de aanhangwagen zijn vast gemonteerd en hebben een rugleuning.
 • Voor mensen die op de aanhangwagen staan, is een beugel of handgreep aanwezig. Of de aanhangwagen heeft een degelijke reling die tussen de 100 en 120 centimeter hoog is.
Hoe zorg je voor een veilige optocht?
 • Neem niet meer mensen op de aanhangwagen mee dan het aantal aanwezige zit- en staplaatsen.
 • Houd met de trekker een maximale snelheid aan van 5 kilometer per uur.
 • Rijden er kinderen jonger dan 14 jaar mee? Zorg dat er minimaal 1 volwassene op de aanhangwagen aanwezig is.
 • Zijn er geen beugels, grepen of relingen aanwezig op de aanhanger? Zorg dan dat mensen die op de aanhangwagen staan met een tuig zijn vastgemaakt.
 • Koppel maximaal 1 aanhangwagen aan de trekker.
 • Alleen de bestuurder zit op de trekker.
 • De bestuurder van de trekker is in het bezit van een (trekker)rijbewijs.
 • Er is een gemeentelijke ontheffing voor het vervoeren van mensen op een aanhangwagen.
Hoe zorg je voor een veilige rit van en naar de optocht?
 • Er rijden geen mensen mee op de aanhangwagen.
 • De trekker rijdt maximaal 25 kilometer per uur.

Bel altijd met je verzekeringsadviseur als je mensen vervoert

Ga je mensen vervoeren? Dan moet je dit doorgeven. Voor vervoer van mensen gelden de voorwaarden die hierboven staan.

Meer informatie?
Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Ook interessant voor jou?

Blijf alert bij lassen

Lassen en slijpen zijn de meest voorkomende oorzaken van brand op het agrarisch bedrijf. Hoe verklein je de kans op brand?

Hoe beperk je de gevolgen van een brand?

Met de juiste maatregelen vooraf kun je de omvang of de gevolgen van een brand beperken. Voldoende bluswater en een goede bereikbaarheid helpen hierbij.

Elektrische installatie

Goed onderhoud van je elektrische installatie verkleint de kans op uitval of brand. Een keuring geeft inzicht waarmee je onderhoud kunt laten uitvoeren voordat problemen ontstaan.