Elektrakeuring

Kies een elektrakeuring die bij u past

Laat de elektrakeuring uitvoeren door een gecertificeerde elektra-inspecteur. Hij maakt samen met u een rondgang over uw bedrijf. U krijgt tips om de brandveiligheid op uw bedrijf te verbeteren en aandachtspunten worden benoemd. Na het bezoek maakt de elektra-inspecteur een rapportage. In de rapportage kunt u zien of uw installatie aan de veiligheidseisen voldoet. Als er problemen zijn, dan geeft de rapportage ook aan welke gebreken als eerste om een oplossing vragen.

Is er op uw bedrijf nog brandbaar schermdoek aanwezig?
Kies dan de juiste elektrakeuring op www.interpolis.nl/schermdoek.

Elektrakeuring NTA 8220 volgens scope 10

Wat is het?
De NTA 8220 volgens scope 10 is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s. De methode brengt de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart. De beoordeling houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt en met de omgeving.

Wie mag deze elektrakeuring uitvoeren? 
Laat de elektrakeuring volgens NTA 8220 uitvoeren door een inspectie- en installatiebedrijf dat door Scios is gecertificeerd voor scope 10.

Op de website van Scios vindt u een actueel overzicht van bedrijven die deze elektrakeuring voor u kunnen uitvoeren. Selecteer een bedrijf dat voldoet aan Scope 10.

U kunt de keuring ook aanvragen via onze dienstenpartner PincAgro.

Waar bestaat de elektrakeuring uit?
De elektrakeuring NTA 8220 volgens scope 10 bestaat uit:

  • visuele inspectie
  • meting en beproeving
  • rapportage van de bevindingen

Elektrakeuring NEN 3140 volgens scope 8

Wat is het?
De elektrakeuring NEN 3140 volgens scope 8 geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties, met als doel om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Deze elektrakeuring richt zich op uw totale elektrische installatie. De Arbowet geeft aan dat uw werknemers veilig moeten kunnen werken.

Keurt en herstelt u uw installatie volgens de richtlijnen van NEN 3140 (scope 8), dan voldoet u voor uw elektrische installatie aan de Arbowet.

Wie mag de elektrakeuring uitvoeren?
De elektrakeuring NEN 3140 laat u uitvoeren door een inspectie- en installatiebedrijf dat door Scios is gecertificeerd voor scope 8.

Op de website van Scios vindt u een actueel overzicht van bedrijven die deze elektrakeuring voor u kunnen uitvoeren. Selecteer een bedrijf dat voldoet aan Scope 8.

U kunt de keuring ook aanvragen via onze dienstenpartner PincAgro.

Waar bestaat de keuring uit?
De keuring bestaat uit:

  • visuele inspectie
  • meting en beproeving
  • rapportage van de bevindingen
Kiest u voor een elektrakeuring volgens NEN 3140 (scope 8), laat dan alle onderdelen uitvoeren. Dan kunt u deze keuring ook gebruiken voor uw verzekering.