Kwekers krijgen kassen én installaties binnen gecontroleerde normen

Blog Peter Broekman, manager Glastuinbouw Interpolis 

Samen met 6 toonaangevende kassenbouwers slaat Interpolis de handen ineen om te werken aan de kwaliteit van kassen. Dat doen we al wat langer via HortiQ, het onafhankelijke kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en technische toeleveranciers. De kassenbouwers en Interpolis gaan met HortiQ Next Level nog een stapje verder. Nu wordt ook de samenwerking in de keten gecertificeerd. Een belangrijk initiatief, want een kas moet sterk en toekomstbestendig zijn maar dat geldt ook voor alles wat er in zit. Projecten in de glastuinbouw worden steeds complexer. Dan is het goed dat je als kweker kunt vertrouwen op partijen die goed samenwerken en bewust bezig zijn met kwaliteit en dat ze betrouwbaar en veilig zijn. Voor de ondernemer maar ook voor zijn personeel.

Een sterke kas voorkomt stilstand van je bedrijf

We hebben te maken met extremere weersomstandigheden en veranderende teelten. Automatisering en digitalisering nemen toe. Kassen worden steeds langer gebruikt. Om stilstand te voorkomen én om veilig te kunnen werken, is het belangrijk dat kassen sterk, betrouwbaar en veilig zijn. Voor de ondernemer maar ook voor zijn personeel.
Peter Broekman, manager Glastuinbouw Interpolis

Afstemming tussen verschillende partijen 

Bouwprojecten worden steeds kapitaalintensiever, groter, complexer en innovatiever. Je voorkomt de kans op fouten als alle partijen in je project onderling goed samenwerken op basis van dezelfde uitgangspunten, normen en standaarden. Met HortiQ Next Level bereiken we een geïntegreerde ketenkwaliteit, met certificering van een héle keten van partijen die werken aan een project. In binnen- en buitenland. Door kwaliteitsafspraken en certificering krijgen kwekers een kas én installaties binnen controleerbare normen. Waarbij een kwaliteitscontrole plaatsvindt door een onafhankelijke instelling.  Deze transparante manier van werken geeft vertrouwen. Ik verwacht hierdoor minder risico voor de kweker of de investeerder en minder schades aan kassen tijdens het gebruik. Kwekers en investeerders kunnen rekenen op een return on investment.

Kwaliteit ook na voltooien project geborgd

Als het bouwproject klaar is, krijgt de ondernemer duidelijke onderhoudsrichtlijnen. Als hij deze opvolgt, blijft de kwaliteit tijdens het gebruik gewaarborgd. Dat is ook waar wij vanuit Interpolis al jaren voor pleiten in onze gesprekken met de kassenbouwers en de onderhoudsbedrijven in de glastuinbouw. 

Ik zie mooie kansen in deze samenwerking

Bij de bouw zitten we samen met kassenbouwers en installatiebedrijven al aan de tekentafel. En ook bij schade werken we samen. Continu kennis delen met aandacht voor kwaliteit, een kas en kassystemen met controleerbare kwaliteitsnormen, daar heeft iedereen baat bij. Ondernemer, investeerders en verzekeraars. 

Wil je meer weten over HortiQ Next Level? 

Ga je binnenkort bouwen? Kijk op de website van HortiQ of neem contact op met een technisch specialist van Interpolis. Zij adviseren je graag!